Stichting engelenwerk

Als paragnostisch medium en mystica beschouw ik het als mijn levenstaak en mijn ziele-opdracht, de informatie mij van Hoger Hand doorgegeven, met velen te delen.
Ik deel graag mijn kennis, om iedereen die oprecht naar spirituele groei zoekt en een ieder die Verlichting nastreeft, van zoveel mogelijk zuivere informatie te voorzien. En zo het Eenheidsbewustzijn te ontwikkelen en bevorderen voor ons allen. Want daarvoor en daarom zijn wij mensen hier op aarde.  

onze plicht, zelfredzaamheid

Zorg dat u voedsel, water, warmtebronnen, medicijnen én contant geld of zilveren munten, zeker voor 3 maanden in huis heeft!
We zullen een tijdje in zwaar weer terecht komen, waarin de zgn : “hungergames/ hongerspelen” voelbaar gaan worden voor iedere mens op aarde. Dit is helaas de enigste manier om de mensen die nog diep in slaap/ hypnose zijn, te laten ontwaken. Om deze mensen wakker te maken. Ze de waarheid te laten ervaren, dat we in een matrix leven en bespeelt worden door een kwaadaardige satanische elite, die het bepaald niet goed voor heeft met de mensheid. Nu inmiddels de white hats ( de goede militaire alliancie) het overgenomen heeft, moet als het ware gecontroleerd, de agenda van de great reset worden vertoond en ervaren door de mensheid.  
Heb vertrouwen, het komt echt goed. Maar de agenda van de great reset / WEF moet onbetwistbaar herkenbaar zijn voor de hele mensheid, zodat niemand dit ooit nog kan ontkennen en het niet opnieuw kan plaatsvinden.
ECHTER WE LEVEN IN DE GREAT AWAKENING. De tijd van het grote ontwaken en ons bevrijden van de matrix, zodat het paradijs opnieuw gaat ontstaan. Er vindt dus een grote zuivering plaats, in ieder opzicht. 
Na de transitie breekt een mooie tijd voor de mensheid van goede wil aan. Het duizend jarige vredesrijk, het paradijs op aarde!

Spirituele groei

nastreven verlichting

ZELFREDZAAMHEID

dE TRANSITIE NAAR DE 5DE DIMENSIE

Lieve mensen, wij bevinden ons allen op dit moment in de meest belangrijke fase van onze mens ontwikkeling; de transitie naar de 5e dimensie. Van ik naar wij, naar het besef van onze goddelijkheid, dat wij bedoeld zijn als Mensengod. Hiervoor dient een mens wakker (ontwaakt) te zijn, zich bewust dat hij in een eeuwenoude matrix heeft geleefd, dat het nu de tijd is om uit deze negatieve matrix te stappen. Dus wakker te willen zijn, wat er in de wereld aan de hand is en welke negatieve structuren werkzaam zijn achter de media en achter de zogenaamde politieke en geldelijke machthebbers. Een mens die naar de 5e dimensie wil en kan gaan, dient dus wakker te zijn en zich bewust te willen worden wie wij als mens nu daadwerkelijk zijn! Wij zijn een eeuwig levend wezen wat nooit sterft; wel van vorm, van incarnatie wisselt. Een wezen wat goddelijke scheppende vermogens heeft, en als kind van God zijn eigen realiteit schept. Dat wij allen in wezen één zijn.

ACTIE: DEZE 2 CD'S INCL.VERZENDKOSTEN VOOR SLECHTS €17.50

CONTACT

dE TRANSITIE NAAR DE 5E DIMENSIE

Wij ervaren in onze realiteit dualiteit, echter ook dit is een illusie. Daar wij allen energie, vibratie en frequentie zijn en alles uit energie bestaat, zijn wij allen verbonden en dus een eenheid. En zijn wij ook één met de natuur, de dieren en plantenwereld. Een met al wat leeft.
En daarmee een met Het Bewustzijn zijnde GOD, wiens energie is in al wat leeft, op aarde en in het universum.
En als bewuste mens zijn wij ons ook bewust van onze ziel, die eeuwig is en al onze ervaringen opslaat en ons wil leiden in onze ontwikkeling als MENSENGOD. ALS KIND VAN GOD EN HET UNIVERSUM.
Alle leugens waar de mensheid in ondergedompeld is en gevangen in gezet is, waaronder bijvoorbeeld de corona plandemie ( niet pandemie, maar plan-de-mie) komen nu aan het licht! De waarheid zal de leugen verdrijven. Dit zal soms zeer pijnlijk kunnen zijn, maar is absoluut nodig! Zo worden wij VRIJ!
En ieder mens op deze aarde, zal de echte realiteit, buiten de zorgvuldig gecreërde matrix waarin wij gevangen gezet zijn, te weten komen. Echter of je deze pijnlijke en wonderlijke waarheden zult aanvaarden of niet, is ieders vrije wil en keuze. Je krijgt als je dan pas “wakker” wordt, de kans het verhoogde bewustzijn te aanvaarden. Wil je dit niet, blijf je in de 3e dimensie leven. En kun je dus niet mee naar de realiteit van de 5e dimensie. Dus niet alle mensen zullen de reis naar de 5e dimensie gaan meemaken. De vrije wil is het hoogste goed in het machtige universum én niet alle zielen zijn nu hier om deze transitie mee te maken. Maar wees gerust een ieder komt op zijn eigen tijd op zijn juiste plaats.
Hierna, bevrijd van het satanische kwaad wat al duizende jaren heerst over de mensheid en wat dan eindelijk verwijderd is van de aarde, kunnen wij een nieuw paradijs gaan opbouwen. Een veilige vrije nieuwe gezonde wereld, vol licht, liefde en harts-verbondenheid. Zoals het bedoeld is; de mens weet dan wie hij is, een Mensengod en de aarde wordt weer het paradijs zoals het ooit was!

Kort samengevat komt het mensbeeld van de mens die leven kan en wil in de 5e dimensie hierop neer: een mens van goede wil, die zichzelf ziet als creator van zijn eigen leven, die een Mensengod wil zijn, vol van liefde, licht, mededogen, rechtvaardigheid en gericht op eenheid. Diep verbonden met de energie van Het Bewustzijn GOD. 

Ik wens u véél Engelenlicht en Engelenvleugels om u heen en een geweldige transitie!