column

Inmiddels ben ik rijk gezegend met twee allerschattigste kleinkinderen, een jongetje van drie (2014) en een meisje van één jaar (2016).
Al voor de geboorte van mijn kleinzoon Senn, wilde ik oppas oma zijn.
Senn kwam dan aan het einde van de middag en sliep ook bij ons. Zo begon de volgende oppas dag rustig voor oma en Senn én hadden papa en mama ook even een avondje voor elkaar.
Mijn hele levenlang speelt mijn lijf, mijn gezondheid, mijn gewicht, veel ziekzijn, een grote en zeer bepalende rol.
Van klein kind af aan bepaalt mijn vaak gebrekkige gezondheid mijn leven. Met als gevolg dat ik vaak niet mee kon doen met de rest, met anderen, met leuke gebeurtenissen, met sportieve evenementen. Want dan was ik weer eens ziek en lag in bed, terwijl het leven voor anderen in mijn ogen gewoon lekker door ging.
Zoals te begrijpen, is dit frustrerend. En ik haatte mijn lichaam voor alle keren dat het roet in het eten gooide. In mijn hoofd kon en kan ik alles, maar mijn lijf denkt daar duidelijk anders over.
Na ook nog eens aangereden te zijn in 2002, heb ik vele buikoperaties moeten ondergaan en veel lijden ervaren.
Steeds maanden moeten revalideren, letterlijk opnieuw moeten leren eten en drinken en bewegen.
En dan draait alles enkel om basale zaken en staat je wereld stil. Kun je niet meedoen. Mijn energie is sindsdien fysiek beperkt.
En als ik niet gebruik zou maken van de complementaire geneeswijzen zoals de energetische en de orthomoleculaire geneeskunde én niet zo’n sterke geestkracht zou hebben en engelenhulp, zou ik er hoogstwaarschijnlijk al lang niet meer zijn. En zeker niet meer aan het werk kunnen zijn in mijn praktijk.

Ik heb een energie beperking en altijd wel ergens pijn, ook door de vele verklevingen in mijn buik na vele buikwandbreuken. Ik heb leren leven met een middenrifprothese en buikwandprothese, maar makkelijk was en is het niet. Verder is er artrose is rug en vele gewrichten.
Het oppassen was lichamelijk zwaar voor mij, maar bracht me enorm veel vreugde door het samenzijn met mijn geliefde kleinzoon. Een sterke band werd tussen ons gevormd doordat ik hem vanaf een paar maanden na zijn geboorte heb verzorgd.
Toen werd vorig jaar kleindochter Gwen geboren en liep ik al heel snel weer tegen mijn fysieke beperkingen op. Het was te zwaar voor mij om voor 2 kleintjes te zorgen. Tot mijn grote spijt en verdriet moest ik de verzorging van Gwen staken.

Omdat Senn uiteraard steeds groter en zwaarder word, viel het tillen met mijn zwakke buikwand en mijn pijnlijke gewrichten, me steeds zwaarder. En ik mag eigenlijk maar maximaal 5 kg tillen… Maar vasthoudend als ik ben, hield ik vol. Ik wilde het zó graag blijven volbrengen, óók om mijn zoon en schoondochter te helpen.
Tot de pijn te onverdraaglijk werd en ik tot mijn grote verdriet moest staken als oppas oma. Hier heb ik heel wat traantjes om gelaten, zoals iedereen die zulke situaties kent, wel begrijpt.

Om dit verdriet, deze onmacht, van wel willen maar niet kunnen, te verwerken, bid ik het volgende gebed wat de engelen mij geleerd hebben rondom het thema overgave. Het over-geven aan wat is, of je dat wilt of niet.
Hiervoor worden een aartsengel en een aardengel aangeroepen.

Gebed:
Heilige Aartsengel Zadkiël en Heilige Aardengel ioliet, schenk mij OVERGAVE:
-overgave om de strijd te staken zodat vrede in en om mij kan ontstaan
-overgave om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden, maar geaccepteerd dient te zijn
-overgave van zuivere dienstbaarheid aan de Bron en het Godsplan.

Dit gebed heeft mij vele malen geholpen en sinds ik het met wereld engelen dag 2010 aan de deelnemers heb gegeven, heb ik vele reacties mogen ontvangen van mensen die zo dankbaar waren eindelijk de strijd met wie of wat dan ook te hebben kunnen staken. En nu innerlijke vrede en rust ervoeren door overgave. 
Zo vind ik ook altijd weer, door bidden en hulp vragen en mijn interne werk doen, mijn balans en innerlijke vrede.
Met dank aan onze beste vrienden de engelen voor alle hulp en steun en troost. 

Pasen associëren de meeste mensen tegenwoordig met gekleurde eieren, de paashaas en vrije dagen.
Waarom het paasfeest zo belangrijk is, dat het officiële feestdagen zijn, is de meesten onbekend. Waarover gaat het paasfeest nu daadwerkelijk?
Over het meest essentiële in ons bestaan; bevrijding van ons rad van karma.

Jezus is geboren op onze aarde en heeft als taak op zich genomen, om zich te ontwikkelen tot een zeer bijzonder mens, een verlicht Mens. Hij heeft met zijn lijden en zijn dood óns karma op zich genomen en door zijn dienstbaarheid zichzelf bevrijdt van zijn lagere ego. Zo werd hij een zuiver kanaal als bevrijd en verlicht mens.
Een doorgeefluik ,voor de eerste energie ooit uit de Bron ontsprongen: de Christus energie; puur licht en zuivere liefde.
Hij is ons de weg voorgegaan, om onszelf te bevrijden van ons lagere ego.
Daarmee kunnen wij óók een verlicht zuiver en liefdevol mens worden. Zo kunnen wij ons bevrijden van ons eigen rad van karma. Wat betekent dat eigenlijk rad van karma?
Ik zie dat als een herhaling van zetten.
Steeds opnieuw incarneren en dezelfde lessen willen leren, maar dit niet of maar gedeeltelijk doen. En dus weer incarneren om het opnieuw te proberen, maar niet slagen in de missie die je jezelf hebt opgelegd. Namelijk een Mens te willen worden en zijn.
 

Bij verlichting hebben velen, een onbereikbaar ideaalbeeld. Het beeld van een mens die foutloos is. Die nooit aan zichzelf denkt, niet meer geniet van het leven, want je moet het hemd van je lijf geven en het eten uit je mond sparen voor de minderbedeelde. Je mag nooit meer negatieve of vervelende gevoelens ervaren, je bent verlicht dus… volmaakt.

Dat is echter esoterisch niet wat bedoeld word met een verlicht mens te zijn. Denk aan Jezus die van klein kind af aan wist waarvoor hij geboren was. Die van kleuter af aan getraind en opgeleid is voor zijn bijna bovenmenselijke taak. Die zich steeds meer bewust werd van zijn scheppingskracht en daarmee vol vertrouwen heerste over de elementen en zo wonderen verrichten kon.
Jezus was zich te allen tijde bewust van God de Vader en God de Moeder, van zijn beschermengel, van engelen, Aartsengelen en Aardengelen. Van alle licht en liefde wezens in en om de aarde en de mensen. En zo kon hij, met al die wijsheid, met zijn bewustzijn, met alle hulp aards- en onaards, zijn zelfgekozen taak op zich nemen én volbrengen.
Maar ook Jezus kende angsten.
De nacht voor zijn lijden op de Olijfberg, was hij letterlijk doodsbang.
Bang voor wat komen zou; het lijden en de dood. Hij bad tot de Vader: “Vader als het mogelijk is, als het plan zich op een andere manier kan voltrekken, laat dan deze beker (het lijden) aan mij voor bij gaan.”
Het was letterlijk een strijd, een strijd met zichzelf, met het gewone mens-zijn, die hij streed.
Maar uit liefde voor God en Zijn heilige plan voor ons mensen, uit liefde voor jou en mij, kwam Jezus uiteindelijk na strijd met zichzelf en zijn angsten, tot over-gave. Hij gaf zich over aan zijn karma, aan zijn lot, aan zijn levensopdracht en daarmee aan God. Hij staakte de strijd en accepteerde dat wat komen zou, wat gebeuren moest.
Zonder training van zijn mind, zonder bewust contact met zijn Hogere Zelf en engelen om Hem heen, zou dit niet mogelijk geweest zijn.
De laatste 3 jaar van zijn leven was hij een verlicht Mens.
Door zijn sterven kwam via zijn Hart de Christusenergie vrij voor ons allen. En werd Hij Jezus de Christus.
Dáárom vieren wij Pasen.
En mogen wij op onze levensweg bij al onze problemen en strijd met onszelf, Jezus en engelen vragen voor hulp en bijstand en word ons die gegeven. Ze helpen ons het christusbewustzijn te ontwikkelen, totdat ook wij de christusenergie kunnen genereren.
Vraag en ontvang! 
Zalig Pasen.

In ons mooie zuiden is het deze maand weer carnaval. Het feest van verkleden en schminken, van gek doen.
Carnaval is oorspronkelijk bedoeld als aanloop naar veertig dagen vastentijd. Als herinnering aan Jezus die veertig dagen in de woestijn leefde om zich voor te bereiden op zijn lijdensweg en uiteindelijk de Christus te worden. Via Zijn Hart is de Christusenergie als een zon vrijgekomen voor ons allen, niemand uitgezonderd.
Net voor de vastentijd en het Paasfeest mocht je nog even uit de band springen, carnaval vieren.
Wat hebben engelen daar nu mee te maken, vraag je.
Ten eerste hebben engelen met alles te maken wat wij mensen doen; dus ook met feest vieren. Maar bovenal staan de engelen voor vrolijkheid en uitbundigheid en eeuwig feesten in het aangezicht van God. Hun meest belangrijke taak, boven alle taken die zij uitvoeren, is de mens, jij en ik, begeleiden naar verlichting toe.

Het licht zien, voelen, ervaren en uiteindelijk het licht worden en zijn. En waar licht is is liefde en waar liefde heerst is het feest. Liefde maakt alles mooier, blijer en feestelijker. Dat zal een ieder kunnen beamen. De verlichte mens viert zijn leven!
En waar er feest gevierd word, waar mensen blij zijn en aan die blijdschap en liefde en dankbaarheid uiting geven, door te dansen, te zingen en te springen, daar zijn vele engelen aanwezig. Zij zingen zelf ook en maken muziek.
Hemelse muziek die letterlijk, de bouwstenen vormen van alles wat bestaat in ons universum. Dus ook met carnaval zijn de engelen erbij.

Vroeger was ik een echte carnavalist. Ik ging 5 dagen op stap, met mijn tamboerijntje en een sambabal om muziek te maken. Er werd begonnen met elkaar te schminken. Heel lollig vanwege de transformatie die iedereen onderging. Je werd iemand of iets anders en het liefst helemaal onherkenbaar. Dan verkleden en met een muziekinstrumentje of in ieder geval iets wat kabaal maakte, gingen we op stap. En overal waren verklede mensen die zongen en sprongen.
Natuurlijk werd en word er alcohol gedronken met carnaval, maar ikzelf hoefde echt niet aangeschoten te zijn om plezier te hebben. Nee, het ging erom om lekker gek te doen en met iedereen die je tegenkwam te zwieren en te swingen, te dansen en te springen. Van baby af aan werden mijn kinderen geschminkt en verkleed en meegenomen naar optochten en leerden ze om carnaval te vieren.
Het is een mooie traditie en geeft saamhorigheid en verbroedering. Iedereen die het echte carnaval begrijpt, laat even zijn teugels los en springt uit zijn normale band. Om na een paar dagen lol, plezier en gekke joeks, de draad op te pakken.

Maar eigenlijk ook zoals bedoelt, aan een periode van bezinning en onthouding te beginnen. Als kind hadden wij een vastentrommeltje. Dat was een doosje waarin alle koek en snoepjes die je van iemand kreeg, bewaard werd. Je mocht dat niet opeten, maar moest er afstand van doen en in het trommeltje doen. En op zondag na de mis, mocht je er één ding uit pakken en dat mocht je opeten. Een in mijn ogen waardevol leerproces; om eens niet aan alle impulsen toe te geven, maar te leren te wachten.
Bij ons thuis werd dan ook over Jezus verteld en dat het goed was net als Hem stil te staan bij iedereen die het minder had dan jezelf. En dat het belangrijk was je best te doen Hem te volgen en door onthouding sterker te worden als kind en later als volwassene.

Ook mijn kinderen heb ik dit geleerd en hopelijk word het nog steeds aan kinderen geleerd. Er is een tijd van werken maar ook een tijd van feesten. Er is een tijd van genieten en een tijd van onthouding. Er is een tijd van losbolligheid en een tijd van toewijding. Zo groeien wij mensen van lager ego naar hoger ego. Van egoïsme naar eenheid. En altijd, altijd zijn er onze beste vrienden, de engelen aan onze zij. Alaaf.

Kerst en engelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Volgens de oude geschriften werd de komst van Jezus naar de aarde, door een engel aangekondigd. En zo ontmoeten we, door de hele geschiedenis van het leven van Jezus heen, altijd een of andere engel.

“Wat is nu eigenlijk een engel”, wordt mij vaak gevraagd.
Mijn Begeleiders gaven daarop dit antwoord: “een engel is een manifestatie van de energie van God de Vader en de Moeder. Een engel is nooit een mens geweest en een mens zal nooit een engel worden. De mens heeft een ander ontwikkelingspad. Een engel is door God zelf geschapen en draagt enkel Zijn energie in zich en kent geen andere bewustzijnsstaat dan dienstbaarheid aan de Bron en al wat leeft. Waarbij de mens het centrum van het Godsplan is en engelen aan de mens zijn toegewezen door God persoonlijk. Zoveel houden de Vader en de Moeder van de mens.”
Je hangt wellicht je huis vol met engelenbeeldjes en afbeeldingen, vooral met kerst. Maar begrijp je ook waar het werkelijk om gaat? Bijna iedere mens vindt engeltjes schattig en we hebben engelen-spreekwoorden genoeg, die vaak gebezigd worden. Als iemand aan een ernstige situatie is ontsnapt zegt men: “je had zeker een engeltje op je schouder”. Er is geen godsdienst die niet refereert aan engelen en aartsengelen. Maar zijn ze ook een reële bestaansvorm voor je?

Besef je ook écht, dat je zo bijzonder en zo belangrijk bent in de ogen van God, dat hij je een machtige energievorm heeft toegewezen die altijd bij je is, dag en nacht. Die onvoorwaardelijk van je houd, wat jij ook doet of niet doet, of je het goed of fout doet, of je in God gelooft of Hem verwerpt. Gods liefde is altijd diep in je aanwezig en altijd om je heen door je beschermengel en alle engelen die zich bij je scharen als jij erom vraagt.

Als je zou beginnen met dit te beseffen; dat jij het zó geliefde en gekoesterde kind van het Opperwezen bent. Dat jij de creator van jouw leven bent en dat machtige energievormen zich aan jouw zijde scharen wanneer jij dat wilt. Dan ga je jezelf geheel en totaal anders zien. Dan zie je niet je minpunten en is er geen afkeuring; niet van je lijf, niet van je emoties en niet van je geest. Maar dan ga je jezelf zien door de ogen van een engel: je ziet dat je dapper bent omdat je weer geïncarneerd bent om te leren. Je ziet dat schoonheid gelijk is aan het licht en de liefde die je ervaart en uitdraagt. Je ziet jezelf als een mens met een goddelijke inborst, bedoeld om grootste dingen te doen in jouw eigen leven en op jouw eigen ontwikkelingspad.
Vanuit het besef dat je nooit, geen enkele seconde, alleen bent, maar altijd omringd door liefde en licht en gekoesterd word als een geliefd kind van het machtige universum. Vanuit dát besef ga je simpelweg en tegelijkertijd zo essentieel; oprecht houden van jezelf.
Niet vanwege je uiterlijk of je prestaties, maar omdat je een mens bent die leeft en leert en zijn best doet.
En dan zie je niet alleen jezelf als bijzonder, maar ieder ander mens. Want die mens is net als jij in wezen goddelijk en net als jij onderweg en heeft net als jij minstens één engel bij zich.
En om ons dit bewustzijn te laten ervaren en te onderwijzen is Jezus geïncarneerd. En uiteindelijk overschaduwd door de eerste energie die Bron ontsprongen is: de Christusenergie welke puur licht en liefde is.

De essentie van kerst is hoop.
Hoop op een leer- en ontwikkelingsproces in ons leven, zodat wij, net als Jezus ons voorgeleefd heeft, ook ons lagere ego, ons eigen donker, kunnen overwinnen en zo het rad van karma kunnen ontstijgen. En de engelen helpen ons hierbij, als wij er maar om vragen.
Zalig Kerstfeest.

Op mijn dag agenda staat een paragnostisch consult. Ik haal een jonge man op in de wachtkamer en samen met een begeleider, komt hij binnen in mijn praktijkruimte. Hij stelt de ander voor als zijn persoonlijke assistent en of die erbij mag zijn. Geen probleem. Ik laat ze beiden aarden en openstellen voor mij en mijn Begeleiders. De man is helemaal afgesloten en ik zie en voel als ik mij op hem instel, alleen maar verdriet en pijn. Mij overspoelt een enorm gevoel van onmacht in gevecht met macht. Maar de onmacht overheerst. Ik spreek dit uit en de man kijkt mij verbijsterd aan. Dan vraagt hij zijn assistent die ijverig notuleert, om in de wachtkamer op hem te wachten.

Daarna zegt hij: “ u raakt de spijker op zijn kop. Ik dacht dat niemand mij lezen kon. Maar zo is het, ik weet niet meer verder met mijn leven.” Helderziend-wetend en -voelend ontvang ik enorm veel informatie. Het is net alsof een sluis is opengezet. Ik zie onvoorstelbare rijkdom, ik zie hem aan de top van hiërarchie van meerdere grote bedrijven en dat veel mensen afhankelijk zijn van hem. Ik zie echtscheidingen en meerdere kinderen waarmee hij nauwelijks contact heeft.
Terwijl ik mijn waarnemingen uitspreek zakt de man steeds meer in en uiteindelijk huilt hij vanuit een peilloos verdriet. Hij verteld miljardair te zijn en al zijn doelstellingen zakelijk te hebben bereikt, maar nooit bevrediging en rust te hebben gevonden. Toen bedacht hij om zijn bedrijven te verkopen en een privé eiland te kopen en daar zijn toevluchtoord te creëren. Zo geschiedde. Maar nadat het eiland helemaal aangepast was aan zijn wensen, wilde zijn vierde vrouw niet mee om daar als een soort kluizenaar te wonen. Echtscheiding nummer vier was een feit en hij zag hun zoontje van twee ook niet meer.
Na een paar maanden raakte hij in een diepe depressie. Alcohol, medicatie, drugs en vrouwen, yoga en wat al niet, boden geen soelaas voor zijn emotionele pijn.
Hij bezocht meerdere mediums die het geweldig vonden door hem opgezocht te zijn, maar hem niet lezen konden en geen uitweg konden bieden. Ik prikte nu door zijn maskers heen.
Voor mij zat een, voor mij onvoorstelbaar, materieel rijk mens, die ik de armste vond en wie ik diep te doen had.
Hij vroeg: “Wat moet ik toch doen? Opnieuw bedrijven kopen en geld maken, want dáár ben ik goed in.”
Ik vroeg hem wanneer hij voor het laatste écht blij was geweest? “Toen mijn jongste zoontje werd geboren, dat voelde als een nieuw begin. Maar meteen diezelfde dag gebeurde er iets en moest ik werken. Dat is nu ruim drie jaar geleden.”
“Wil je leren contact met echte rust en vreugde te maken en jezelf te vinden”, vroeg ik. “Hoe dan? “: vroeg hij.
Ik bracht hem met zijn beschermengel in contact en bad het gebed. Hij huilde stille tranen maar werd steeds rustiger. Dit had hij nog nooit ervaren! Ik voorspelde: dat als hij naar zijn ziel en engel zou luisteren, hij een geheel onverwachte levensweg zou gaan bewandelen en veel vreugde zou creëren, voor zichzelf en anderen…
We hielden contact en in het diepste geheim kwam hij naar mijn toenmalige wereld engelendag, met zijn assistent en beveiligers. Niemand wist het, alleen mijn man en ikzelf, zelfs mijn team niet, om ongewenste media aandacht te vermijden. Die dag vond de definitieve omkeer plaats.

In het daarop volgende consult een paar maanden later, legde ik uit: dat hij met zijn speciale vermogens om materie en geld te creëren, deze zou kunnen gebruiken om de allerarmsten onder ons, zonder uitzicht op een betere toekomst, kon helpen op ontelbare manieren.
Zo geschiede en geschied. Hij heeft geleerd te luisteren en samen te werken met zijn engel.
Achter de schermen, ongezien door de media, verricht hij letterlijk wonderen in het leven van velen, die een helpende hand nodig hebben.

Een lieve patiënte vertelde mij het volgende verhaal: ik ging mijn paard verzorgen en ons kleine hondje genaamd Pepsi, liep met mij mee. Ik vergat dat de omheining nog onder stroom stond. Pepsi liep tegen de draad aan en schrok zo, dat ze in paniek wegrende en in de verte verdween. Ik ging er op mijn paard achteraan, maar hoe ik ook riep en zocht; Pepsi bleef weg.
Man, kinderen en vrienden hielpen zoeken, er werd een facebook oproep geplaatst. Daarop kwam een berichtje dat ze in een naburig dorp in het veld was gezien. Maar hoe we met zijn allen ook zochten en riepen, geen Pepsi. Kinderen overstuur want ze was nu al de hele dag zoek en de avond viel. Moedeloos ging ik mij even verzorgen; iets eten en drinken, want daar was ik nog niet aan toegekomen. Na het douchen bad ik tot mijn beschermengel: lieve engel, ik moet Pepsi echt vinden, ze is zo klein en kwetsbaar. Ik móet haar vinden. Help mij alstublieft!

Hierna voelde ik optimisme, het zou goed komen. Mijn zoon en ik stapten op de fiets en gingen nogmaals in het veld kijken. We zochten ieder weggetje af. Toen kwam er opeens een vlinder naast mij en toen voor mij vliegen. Ja, dat was een teken. Ik volgde de vlinder en die vloog terug. Maar daar waren we toch al geweest? Mijn zoon wilde verder vooruit fietsen en daar kijken, maar iets zei mij: ga terug. Ik draaide mij om en fietste terug en bleef roepen: Pepsi Pepsi. Net toen ik het wilde opgeven, kwam ze schoorvoetend onder een struik uitgekropen op bibberende pootjes. Ik pakte haar op en riep mijn zoontje. We huilden van geluk, Pepsi was terecht!Mijn engel heeft mij geholpen dat weet ik. Maar hoe zit dat nu met die vlinder Carina? “
Ik vertelde mijn verhaal; dat ik jaren geleden met mijn honden op de heide ging wandelen en de weg naar de parkeerplaats niet meer kon vinden. Na uren gelopen te hebben begon het te schemeren en werd ik bang op de heide te moeten overnachten. Ik had al uren geen mens meer gezien. Griezelig. Ik bad tot mijn beschermengel: breng mij alstublieft veilig thuis en wijs mij de weg. Nog geen minuut later kwamen mij plotseling een man en vrouw met een teckeltje tegemoet. Opgelucht sprak ik hun aan en vroeg de weg. De man wees mij de juiste richting. Ik bedankte hun en liep door. Toen ik omkeek, waren ze spoorloos! Toen begreep ik het: engelenhulp!
Ik legde uit: engelen kunnen gebruik maken van alle aanwezige structuren in ons universum. Ze kunnen een vlinder of mensen aansturen. Maar ze kunnen zich ook als vlinder of mens of hond vermommen. Mijn geestelijke Begeleiders hebben mij al vele jaren geleden uitgelegd waarom ze voor deze vermommingen kiezen en zich niet rechtstreeks aan ons laten zien. De reden is dat wij mensen op dat moment enorm zouden schrikken van hun grootsheid en lichtenergie. Daardoor zou de focus van de hulpvraag weg zijn. Door gebruik te maken van een onschuldige verschijning: een stel aan de wandel met een hondje, een mooie vlinder of welke vermomming dan ook die niet bedreigend overkomt, accepteren wij de gevraagde en geboden hulp. Typerend is dat de helper, meteen na de aangeboden hulp, weer weg is. Heel frappant, lijkt wel van de aardbodem verdwenen.
Belangrijk om ons te kunnen helpen, in welke vorm dan ook, is dat we ons vertrouwen geven aan de engelen. Waarbij onze beschermengel ons het meest nabij is en ons en onze behoeften het meeste kent. Als we vol vertrouwen hulp vragen, geven we ons probleem aan hun, dan is er over-gave aan de engel. En exact die overgave is nodig. Dan kan de engel of de engelen scheppend, creërend, voor ons aan het werk en de juiste hulp in de juiste vorm voor ons, bieden.

Naar aanleiding van mijn column over engelenwater kwamen in korte tijd een paar geweldige reacties binnen die ik u als lezer niet onthouden wil. Het is prachtig hoe de engelen ons horen en verhoren, ons helpen.

Elsbeth schreef: ik tobde al ruim 3 jaar met mijn rechter elleboog, die na een val pijnlijk bleef en mij beperkte in mijn werk en dagelijkse leven. Ik had zelfs mijn hobby breien had moeten opgeven, wat ik vreselijk vond. Ik las jouw column en ben engelenwater gaan maken en heb steeds mijn beschermengel aangeroepen. Na 3 dagen werd de pijn steeds erger en na 5 dagen was de pijn zó erg dat ik op het punt stond naar de huisarts te gaan.

Toen realiseerde ik mij dat het engelenwater zijn werk aan het doen was.
De achtste dag kwam een omslag; de klachten namen af. In de derde week kon ik eigenlijk weer alles doen met de elleboog. Ik voelde hem wel nog, maar de beweging kwam er weer in.
Dat was een wonder want eerst zat het ellebooggewricht vaak helemaal op slot.
Na een maand begon ik weer met breien, voor mij de ultieme ontspanning. Na 7 weken engelenwater gebruik te hebben, was mijn elleboog helemaal genezen en weer de oude. Ik ben er zo blij mee.

Gerard meldde: mijn hond Bo, een bearded collie, had al ruim een half jaar braak aanvallen, dagelijks minstens eenmaal.
Geen dierenarts wist de oorzaak noch de oplossing. Ik had alles geprobeerd: dieetvoer, medicijnen, vastenkuren, homeopathie en was ten einde raad.
Ik maakte engelenwater voor haar klaar en gaf haar dit te drinken. Ik wist niet welke engel of aartsengel voor dieren verantwoordelijk is, maar vroeg aan mijn beschermengel om de juiste engel in te schakelen voor Bo.
Na 10 dagen braakte Bo niet meer iedere dag maar om de dag of 2 dagen. Ik noteerde alles in mijn gsm.
Na de achtentwintigste dag was het braken helemaal voorbij. Vanaf die dag heeft ze niet meer gebraakt en dat is nu ruim 6 weken geleden. Wonderlijk die engelen hulp.

Francine mailde: na het dragen van nieuwe sokjes had ik een huiduitslag aan beide voeten gekregen. Volgens de huisarts een contact allergisch eczeem. Als ik een bepaalde crème met corticosteroïden smeerde nam de uitslag af, maar kwam steeds weer terug.
Ik sukkelde hier al 14 maanden mee. Ik las over het engelenwater en maakte dit trouw, dronk het en smeerde er mijn voeten mee in.
Vanaf de eerste keer nam de jeuk af. Maar de uitslag bleef zichtbaar. Heel langzaam werd alles minder, de jeuk en de uitslag, het rode ging er vanaf.
Ik ging op vakantie en vergat het engelenwater te maken.
De uitslag kwam terug en ook de jeuk. Dus ik begon opnieuw met de behandeling en besefte dat het engelenwater een echt medicijn uit de hemel is.
Na 8 weken was de huid helemaal gaaf en gezond en ook ikzelf voelde mij lekkerder in mijn vel.
Ik kon bijvoorbeeld makkelijker naar het toilet dan voorheen. Van obstipatie had ik ook al mijn hele leven last gehad, vooral als ik van huis weg was. Ook dit is verbeterd.
Ik ben er heel dankbaar voor en blijf het engelenwater iedere avond maken, een meditatief moment voor mij.

Een man van 58 jaar mailde mij om te vragen of engelen ook helpen bij erectiestoornissen.
Hij durfde de engelen niet te vragen hem hiervoor te helpen.
Ik antwoordde: wij kunnen engelen alles vragen waar wij behoefte aan hebben. Zij zullen altijd handelen in ons welzijn en in overeenkomst met Gods Wil. Ik adviseerde hem Rafaël te vragen zijn hormonenhuishouding te versterken.
Na 5 weken ontving ik bericht dat zijn sexuele relatie met zijn vrouw in de lift zat. Dat dit hun beiden zo goed deed en er weer meer intimiteit en liefde was. Met dank aan de engelen voor hun engelenmedicijn.

Aan het einde van mijn jaarlijkse gebed- en meditatie dienst op goede vrijdag net voor Pasen, neem ik persoonlijk afscheid van iedereen.
Het was weer een mooie dienst met bijzondere groepshealing.
Een mij onbekende vrouw van middelbare leeftijd geeft mij een knuffel en begint te huilen. Ze vraagt of zij mij alleen kan spreken. Natuurlijk.
Na van de andere aanwezigen afscheid te hebben genomen wend ik mij tot haar. Ze vertelt: ik huil tranen van dankbaarheid want ik was er bijna niet meer geweest! Ik wil je vertellen hoe een engel mij gered heeft.
Een paar maanden terug was ik voor het eerst sinds 18 jaar weer verliefd. Ik liep op wolken. Had niet gedacht dat dit nog voor mij weggelegd zou zijn. In mijn voorgaande relatie was ik jarenlang ernstig mishandeld geworden, dus ik vertrouwde mannen niet meer. Maar deze man gaf mij een fijn gevoel. Ik voelde mij weer jong en vrouwelijk.
Totdat ik op een dag onverwacht bij hem voor de deur sta en ik door het raam vaag zie dat hij niet alleen is.

Ik bel aan, pas na ettelijke minuten opent hij de deur. Hij ontkent dat er nog iemand anders bij hem was. Als een geslagen hond ga ik weer weg. Maar hij weet mijn wantrouwen te verdrijven en ik ben weer verliefd.
Ik bezoek jouw wereld engelendag en jij verteld dat je aan de engelen alles vragen kunt. Ik vraag:” is mijn vriend echt eerlijk en betrouwbaar? Als dat niet zo is breng de waarheid aan het licht.”
Ruim een week later vergeet ik mijn bril bij mijn vriend in huis en ga wederom onaangekondigd, laat op de avond langs. Het huis is donker maar zijn slaapkamerraam is verlicht. Ik bel aan, ik laat de telefoon overgaan, geen reactie. Dan ga ik verderop in de straat in mijn auto zitten en wacht in het donker af.
Ruim 2 uur later komt een vrouw naar buiten. Ik stap uit de auto en met kloppend hart spreek ik haar aan.
Ze verteld sinds 6 maanden een relatie met mijn vriend te hebben en ze wist niet van mijn bestaan. We zijn beide bedrogen!
Samen bellen we aan, hij opent de deur en zijn mond valt open van verbazing.
Een confrontatie volgt.
Dan breekt hij mij door te zeggen: “Je bent eigenlijk te oud en te dik voor mij, daarom heb ik mij nog een liefje aangeschaft. “
Helemaal in shock rijd ik naar huis. Daar overvalt mij zo’n diepe depressie dat ik besluit een einde aan mijn leven te maken.
Ik verzamel alle maar mogelijke medicatie die ik in huis heb en wil deze samen met een fles wodka innemen om nooit meer wakker te worden. Mijn leven heeft geen zin meer. Ik huil en huil. Terwijl ik op bed zit met de pillen in de hand en het glas wodka in de andere denk ik: ”ja de engelen hebben de waarheid aan het licht gebracht, maar ik kan deze niet aan. Wie zou er ook van mij kunnen houden, ik ben oud en dik.”
Op dàt zelfde moment komt er een lichtgestalte op mijn bed zitten. Een gevoel van geborgenheid doorstroomt mij en ik hoor een stem in mijn hoofd die zegt: “Alles is goed. Waar waarheid is daar is liefde. Durf verder te leven en je zult liefde vinden. Ik ben altijd bij je.”
Hoelang dit geduurd heeft weet ik niet. Ik ben in slaap gevallen.
De volgende ochtend voel ik mij heel anders. Ik besef dat ik bedrogen ben, maar dat dit alles zegt over die man en niets over mij! Dat hij mij diep heeft willen kwetsen, maar ik ben goed zoals ik ben.
Tot mijn verbazing ben ik er klaar mee.
Twee maanden later ontmoet ik mijn huidige vriend die mij vrij snel een sleutel van zijn woning geeft. Ik leef en ben gelukkig.

Als we begrijpen dat ons lichaam voor ongeveer 60 a 65% uit water bestaat, dan is het logisch dat water van groot belang is voor ons lichaam om allerhande functies te kunnen verrichten.
Echter dan begrijpen we ook dat water dus een boodschapper tussen al onze cellen is; een drager van energie van welke aard dan ook. Deze wetenschap is de basis van de glas-water methode, of te wel het maken van engelenwater. Hoe werkt dit?

De engelen die me begeleiden hebben mij in 2001 geleerd hoe dit te doen en ik leer het jou.
Als je een vurig verlangen hebt, bijvoorbeeld naar verbetering van een gezondheidsklacht, of een fijne relatie,of innerlijke rust en harmonie, een goede baan, verkoop van je huis of wat jou dan ook echt aan je hart ligt, dan adviseer ik je dringend om met engelenwater te werken en de oplossing is nabij.

Ik neem als voorbeeld gezondheid. Hoe doe je het?

Voor het slapen ga je met een glaasje water op de rand van je bed zitten.
Je houdt het glas met beide handen vast en vraagt eerbiedig en oprecht:
“lieve engel van mij, stap nu in mijn aura en leg uw handen op de mijne. Doordring dit water en mij met uw engelenenergie. Lieve engel, u kent mijn vurige verlangen naar een betere gezondheid. Ik geef u, die van alle structuren op de aarde en in het machtige universum gebruik kan maken, mijn absolute vertrouwen en toestemming dat u alles mag doen wat nodig is om mijn verlangen te vervullen.” (dit altijd in overeenstemming met Gods Wil).

Nu visualiseer je een paar minuten met grote verbeeldingskracht dat er nu al is wat jij zó graag wilt. Je stelt je voor dat die gezondheid, die partner, die baan, dat wat jou zo aan het hart ligt, er daadwerkelijk al is en je voelt je er dankbaar en blij mee. Nogmaals geef je jouw engel je vertrouwen. En als je weet welke Aartsengel je voor de oplossing van dit probleem het beste kunt aanroepen, dan doe je dat ook. Bijvoorbeeld in geval van gezondheid roep de H. A. Rafaël aan.
Zoals ik al eerder uitlegde, in het universum werkt alles en iedereen samen voor ons mensen, is er enkel eenheid. Nu drink je de helft van je engelenwater op en stelt je open voor de overvloed van het universum. Grappig dat het water ook lekkerder van smaak geworden is.
Dit opgeladen water laadt al jouw cellen, je lichaam, emoties, en je geest op met engelenkracht en energie. Zo is jouw aantrekkende staat naar het universum een feit en trek je als een magneet naar je toe wat jij zo graag begeert.
Terwijl jij lekker gaat slapen is de engel (en eventueel Aartsengel) voor én met jou aan het werk.

Na het ontwaken maak je weer even contact met je engel en drinkt de andere helft van je glas engelenwater op. Vergeet niet hem te danken voor zijn hulp. En ieder moment dat je twijfelt of bang bent of last hebt, wend je je meteen tot je engel en geeft hem je angst,twijfel en last. En herinner je eraan dat het engelenwater in jou en in jouw leven zijn werk aan het doen is, net als de engelen.

Dan visualiseer je weer even krachtig,( minimaal 17 seconden is nodig om je aantrekkende staat met het universum te positiveren) dat nu al werkelijkheid is, wat jij zo graag wilt en hoe ontzettend blij jij ermee bent dat het er nu eindelijk is!

Heb écht vertrouwen en sta ook werkelijk open voor alles wat je engel op je pad brengt aan mogelijkheden. De engelen en het universum zijn oneindig in oplossingen en creaties.
Maak iedere dag engelen water totdat je verlangen werkelijkheid geworden is. Uit ervaring is gebleken dat de meeste mensen krijgen wat ze zo graag willen binnen 30 dagen. Laat het engelen water je smaken!

Wij vieren het feest van Kerstmis, de geboorte van Jezus, ieder jaar op 25 december. Met cadeautjes , een kerstboom, lichtjes en samenzijn met je dieraren als je die tenminste hebt.
Esoterisch (zielkunde) is Jezus echter niet in december, maar op 11 september geboren. Dat is dus Zijn geboortedag.
Maar omdat men lang geleden het zonnewende-feest (de dagen die weer lengen) vierde rond 25 december, vond de exoterie (kerk en staat) het handig hieraan de geboorte van Jezus te koppelen.
Zo ontstond dus kerstmis en werd de geboorte van Jezus (Licht voor de wereld) aan het zonnewende (zonlicht) feest gekoppeld. Is hier iets mis mee? Nee.
Want omdat wij allen leerden dat Jezus met kerst geboren was en we dit ieder jaar herdachten en feest vierden, ging en gaat er met kerst een morfologisch veld van liefde en saamhorigheid over de aarde. Zelfs oorlogen nemen dan een pauze, want het is kerstmis..

De advent- en kersttijd heeft mij altijd diep geraakt, ook door onze tradities binnen het gezin.
Mijn vader begon al in juni over kerstmis. Er werd groot uitgepakt bij ons: bij thuiskomst uit de nachtmis, samen eten, cadeautjes uitpakken en zo vierden wij drie dagen feest met veel bezoek en fijne gebeurtenissen.
Met veel aandacht ook voor kindje Jezus en dat vond ik als klein kind al geweldig. Ik bad vanaf mijn vierde jaar: “Jezus maak mijn hart zo wit als sneeuw dat u erin wonen kunt”. Mijn kleutermanier op zoek naar Jezus-contact.

Vanaf mijn 21ste jaar gaf ik 34 jaar lang een kerstmeditatie-avond, welke uitgroeide van huiskamer naar groot evenement.
En naarmate mijn inwijding in de esoterie groeide, vertelde ik de mensen over de ware betekenis van kerstmis; de geboorte van Jezus die uiteindelijk de Christus werd. Doordat via Hem de Christusenergie; het Licht en de Liefde, op aarde kwam, voor ons allemaal.

De engelen leerden mij dat er 4 kerst engelen zijn:
1. Engel-van-Liefde, 2. Engel-van-Waarheid, 3. Engel-van-Dankbaarheid en 4. Engel-van-Vergeving.

En dat het met kerst ook gaat om beschouwing van het afgelopen jaar dat zijn einde nadert.
Dat in deze tijd onze beschermengel, simpel uitgelegd: zich een beetje van ons terugtrekt, een nieuwe opdracht voor ons krijgt en met hernieuwde energie zich weer in de nieuwjaarsnacht aan ons openbaart.

Ik heb voor mijzelf en bij zovele anderen ervaren dat er zeer bijzondere dingen gebeuren als je de 4 Kerstengelen aanroept!

  • Ze vullen en omringen ons met liefde.
  • Laten ons de waarheid over onszelf zien.
  • Helpen ons dankbaar te zijn voor alles wat wij mogen ervaren: zélfs de genade van onze soms zo pittige levenslessen.
  • En helpen ons om vergeving te creëren voor een ander én voor onszelf.
  • Zo kunnen wij met behulp van de aangeroepen kerstengelen, die samenwerken met onze beschermengel, onze lei van het jaar wissen. En ons voorbereiden op de nieuwe cyclus van het jaar dat eraan komt.

Door bewust het feest van licht en liefde te vieren, in jezelf en met elkaar, komt er liefde, waarheid, dankbaarheid en vergeving (dus bevrijding) in en om ons heen.
Ik zelf wijd mijn leven toe aan Jezus de Christus en de engelen helpen mij hiermee.
En ook al is Jezus niet met kerst geboren, dan vier ik net als iedereen zijn komst op aarde voor ons allemaal. En zo is de aarde en de mensheid met kerst een stukje meer paradijs dan anders. Omdat de meeste mensen zich geraakt voelen door deze mooiste menskwaliteiten voorkomend uit onze diepste zuiverste kern.
Want ieder mens wil eigenlijk hetzelfde : zich goed voelen.

Alle engelen, maar ook weer speciaal de kerstengelen, helpen ons daarmee. Om ons geliefd en liefdevol, waarachtig en eerlijk, dankbaar en vergevingsgezind te voelen en gedragen. Dat is uiteindelijk exact waarom wij hier op aarde zijn. Om in de praktijk van ons dagelijkse leven, te leren ons goed te voelen en goed te doen. Zalig Kerstfeest.

Het was vlak voor de jaarlijkse wereld engelen dag die ik weer zou presenteren. De posters hingen op in de wachtkamer. Een patiënt van mij, gepensioneerd huisarts, kwam binnen voor een consult voor de orthomoleculaire geneeskunde. Hij had de WED poster gezien, maar kende mij tot dusver niet in mijn hoedanigheid als medium en was verbaasd dat ik een engelenmedium was. Hierover kwamen wij te praten. Na het consult merkte ik dat hij nog met iets zat. Hij vertelde het volgende verhaal:
“Lang geleden, toen het nog heel gewoon was dat je als huisarts ook bevallingen van je patiënten deed, werd ik midden in de nacht gebeld dat er om de 5 minuten weeën waren en of ik meteen wilde komen. Ik kleedde mij snel aan en liep naar mijn garage om mijn auto te nemen. Plotseling hoorde ik een stem die tegen mij zei:”Laat de auto staan en neem een taxi”. En bij de stem kreeg ik een zéér aansporend gevoel dit ook te doen.

Maar even later had ik dit van mij afgeschud; wat een onzin, ik was vast nog niet goed wakker. Ik stapte in en wilde de auto starten. Toen kwam de stem nog dringender terug: “Laat de auto staan en neem een taxi, er is geen tijd te verliezen en doe het NU”. Terwijl ik het vreemd vond van mijzelf, want het regende buiten en ik had toch een auto, belde ik de taxi centrale en vertelde dat ik met spoed naar een bevalling moest. De taxi kwam meteen en bracht mij ter plaatse. Het bleek dat de baby de navelstreng om zijn nekje had en het was een aangezichtsligging. Ik dacht nog toen de baby eindelijk geboren was: ik had niet veel later moeten komen…
Terug thuis had ik nog net tijd voor een douche, scheerbeurt en een kop koffie en begon aan het ochtendspreekuur. In de lunchpauze vertelde mijn vrouw:”De auto is naar de autogarage gesleept. Ik reed er nog geen 5 km mee toen ik motorpech kreeg en de ANWB heb moeten bellen. Dus dan weet je dat”. Ik was het hele vreemde nachtgebeuren al compleet vergeten en schrok hevig toen mijn vrouw dit vertelde. Op dát moment realiseerde ik mij pas wat de consequentie was geweest als ik toch met de auto was gegaan; de baby zou het hoogstwaarschijnlijk met de dood hebben moeten bekopen”.

“Dit hele voorval van die indringende stem en ik die ook nog gehoorzaamd had, was bizar en onverklaarbaar. In de morgen leek het hele voorval een soort vage droom, maar nu er letterlijk motor falen van de auto was, kreeg alles een andere dimensie.
Het bleef mij bezig houden en ’s avonds vertelde ik het hele verhaal tegen mijn vrouw. Met open mond luisterde zij.
We besloten er met niemand over te praten, want ja, ik was huisarts hè, dan verwacht je niet zo’n zwevende zaken.
Maar Carina, dat voorval heeft mijn leven veranderd en ergens mijn werk als huisarts bepaald. Ik was natuurlijk katholiek opgevoed en ging naar de kerk, maar geloofde niet. Hierna wees ik bepaalde onverklaarbare zaken niet meer zo snel van de hand én luisterde beter naar mijn gevoel. Soms tegen mijn ratio in en dan klopte het toch, wat in geval van diagnostiek soms heel frappant en juist was. Nog nooit heb ik dit verhaal tegen iemand anders verteld. Mijn vraag is nu: was dit een engel?”

Ik antwoordde: “jazeker is dit engelenwerk. En of het nou jouw engel of de engel van de baby of welke engel dan ook was óf je Hogere Zelf, dat is volstrekt onbelangrijk. Want alle engelen én ons Hogere Zelf zijn van hetzelfde Buddische niveau. Dat wil zeggen: onvoorwaardelijke liefde en steun. En engelen, Hogere Zelf en onze ziel werken allemaal samen. Daar is geen afscheiding, enkel eenheid die samenwerkt ten bate van ons mensen.”

Ik word geroepen bij een mij onbekende terminale man van 37 jaar met kanker in eindstadium. Sinds hij weet dat hij zal gaan sterven is hij depressief en hij praat nauwelijks meer. Hij wil met niemand meer spreken, ook niet met zijn vrouw en 2 kinderen van 14 en 10 jaar. Zij lijden daar zeer onder. Het gegeven dat hij Asperger Syndroom (vorm van autisme) heeft, bemoeilijkt de situatie extra. Iemand heeft hem over mij verteld en over engelen. Nu wil hij persé met mij praten. Bij binnenkomst in zijn woonkamer, zie ik een magere lange man in pyjama in een ziekenhuisbed liggen. Hij maakt geen oogcontact en blijft naar de muur kijken. Zijn vrouw heeft mij al bij binnenkomst in de hal gezegd dat hij moeite heeft met vreemden en aanrakingen.

Mijn Begeleiders zeggen: “ga bij hem op bed zitten”… Dat doe ik, verrast kijkt hij mij aan. Ik pak zijn hand vast en vraag of hij mij wil vertellen waarom ik komen moest.
Hij zegt:“ik ga dood zeggen ze en ik vraag mij af hoe dat dan is en waar ik dan ben en of engelen bestaan en God bestaat. Daarom moest jij naar mij komen, jij kunt mij dat vertellen.”
Ik vertel hem dat ik van kleins af aan mijn beschermengel zie, hoor en voel.
Dat iedereen een eigen engel heeft en dat ik hem graag in contact wil brengen met zijn beschermengel. Dan hoeft hij deze zware weg niet alleen te gaan en de overgang naar de andere wereld niet alleen te maken, maar samen. Ademloos luistert hij en zijn blik laat mij niet meer los.
Zijn vrouw is verbaasd dat ik zijn hand mag blijven vasthouden én dat hij tegen mij praat.

Dan gaat de deur open en komt de oudste zoon binnen. “Wat doe jij hier, wat is dat hier,” snauwt hij mij toe. Ik leg uit dat ik voor zijn vader kom en dat ik graag een geleide meditatie wil gaan doen, waar hij (de zoon) ook van harte welkom bij is, om iedereen het contact met zijn beschermengel te laten ervaren. De jongen loopt boos weg.

Ik geef een engelenmeditatie van 35 minuten en bid het beschermengel gebed. Iedereen in de kamer zit stil met de ogen dicht, de engelen zijn voelbaar aanwezig, de sfeer wordt zacht en teder. De kou en depressie trekken weg uit de woonkamer.
Na afloop zegt de man zachtjes: “Dank je wel, want ik voel mijn engel dicht bij mij. Ik ben zo rustig nu, zo rustig.”

De vrouw begint te huilen. Ze verteld dat zij het moeilijk heeft met de oudste want die wil niet naar school en alles moet toch gewoon doorgaan?
“NEE, zeg ik. Niet alles moet nu gewoon doorgaan. Je man en jullie allemaal, maken het belangrijkste transformatie proces van je leven door. Er is niets gewoon aan. Je kinderen zullen hun vader straks voor altijd moeten missen. Maar NU is hij er nog. Gun hun deze zo kostbare tijd met hun vader en de vader met hun. Gun jullie alle 4 deze tijd en koester elkaar.”

Ik zie haar schakelen. Ze roept de oudste naar beneden en verteld wat ik zojuist gezegd heb. Ook de dochter komt erbij en luistert. “Echt waar? Vraagt de jongen. “Hoef ik dan nu niet naar school? Want ik kan mij niet concentreren , ik denk de hele tijd alleen maar aan papa en dat hij er straks niet meer is.”
Beide kinderen kruipen bij hun vader op bed en die legt zijn armen om hun heen.
Ik speld een engeltje op zijn pyjama.”Zodat je er steeds aan herinnert word dat jouw engel bij je is”.
Zijn vrouw laat mij tien dagen later weten: “Hij is vandaag rustig overgegaan met zijn hand op het engeltje. Deze tien dagen waren de mooiste voor ons allemaal.”

Je engel als relatiecoach, deel 2.

Als je op zoek bent naar een goede relatie, en mijn vorige column je heeft aangesproken,(column april) ben je bezig energie en aandacht in jezelf te investeren.
Ben je aan het werk met de aanreikingen die ik je in die column heb gegeven. Ben je aan het oefenen met de aandachtspunten die helder zijn geworden over jezelf en pas je trouw 2x per dag de glas-water-methode toe.
Onthoud dat alle veranderingen en ieder bewustwordings- en helingsproces tijd en aandacht nodig hebben.

Geduld en liefde voor jezelf, vooral als je faalt, zijn belangrijk. Zodat als je faalt; je weer de moed hebt om opnieuw te beginnen.
Een succesvol persoon is niet diegene die nooit faalt , maar diegene die ondanks falen altijd weer de draad oppakt. Succesvol zijn is de focus op je doel blijven houden en doorzetten, totdat je bereikt hebt wat jij wilt bereiken.
Zo is dat ook met leerprocessen: het af- of aanleren van nieuwe denk – en gedragspatronen. Je beschermengel wéét dat en stimuleert je om niet op te geven, maar dóór te gaan met het veranderingsproces waarin jij jezelf bevindt, als je met jouw aandachtspunten aan de slag bent. Je proces is klaar wanneer jij klaar bent.
Dat kan veel sneller gaan dan jij denkt, nét omdat je door de engelenenergie via het water, veel makkelijker kunt transformeren in die persoon die nu anders met relaties om kan gaan.
Naarmate je vooruitgaat en je klaar bent om een goede relatie aan te trekken; een partner die niet jouw pijn maar vooral jouw liefde spiegelt, is het tijd om de hulp in te roepen van de helige Aartsengel Chamuël.

De H. Aartsengel Chamuël, met een vrouwelijke roze-oranje energie, beheert alle relaties in welke vorm dan ook.
Relatie met jezelf, je ouders, familieleden, je kinderen, collegae en je vrienden. En uiteraard ook met een geliefde!
Weet dat jouw beschermengel samenwerkt met aangeroepen aartsengelen, in dit geval dus Chamuël.
Vraag/ bid eerbiedig en oprecht :

  • H.A.Chamuël, heel mijn hart en zegen de relatie met mij-zelf.
  • Leer mij meer te geven dan te ontvangen.
  • Richt mijn focus op vrede, harmonie en liefde.
  • Breng mij en de juiste partner bijeen en koester ons en onze liefde in uw hand. Zo zij het.

 


Nu wordt het oefentijd. Oefentijd om nu de juiste partner te leren onderscheiden van de niet juiste partner voor jou.
Dat vergt moed om te leren luisteren naar je eigen diepste gevoel, naar de signalen van je buik i.p.v. je hoofd.
Moed om door de uiterlijke verpakking van een ander heen te willen kijken. Om te willen voelen hoe een ander écht voelt voor jou, ook al voldoet die misschien niet meteen aan jouw plaatje.
Maar ook om contact, respectvol maar beslist, af te kappen, als je voelt en signalen krijgt dat iemand niet geschikt is voor jou!
Dit is niet liefdeloos, maar wijs. Want niet iedereen hoort bij jou, zoals jij niet bij ieder-een hoort, zeker niet in de zin van een partnerrelatie!
Als jij hierin traint, zul je steeds minder hoeven te leren vanuit ervaring, dus vanuit pijn. Maar leren vanuit in-zicht en luisteren naar signalen van je diepste zelf en de engelen.
Luisteren naar de signalen of iemand wel of niet bij jou hoort. Zo verkwist je geen tijd aan voor jou ongeschikte partner(s).
Zo zul je sneller dan je wellicht nu denkt, samen zijn met de juiste partner.
Want Goddank is er de kosmische wet: dat diegene die bij jou hoort, ook jou aan het zoeken is. Met de bedoeling elkaar te vinden. Om samen te zijn in liefde en harmonie, om samen te groeien als mens.
Dat is ook wat de engelen willen dat gebeurd, want hoe meer liefde er in je en om je heen is, met jezelf en met anderen, hoe meer licht en liefde erop de wereld is. Daarom zijn wij hier op aarde.

Jouw engel is een excellente relatiecoach. Dit weet ik uit eigen ervaring en van de vele mensen die ik in het zoeken naar de juiste partner heb mogen begeleiden.
Maar hoe werkt dat dan? Het allereerste wat je dient te doen is voor jezelf duidelijk hebben welke eisen en verwachtingen je aan een partner stelt.

Ga zitten en neem een blad papier en verdeel dit in drie kolommen:
1. Dit wil ik absoluut, 2. Dit wil ik absoluut niet (meer), 3. Aandachtspunten voor mijzelf.

Hierna vraag je eerbiedig en oprecht aan je beschermengel om je te helpen met helderheid over je partnerwensen: “Lieve engel van mij, help mij duidelijk te weten en voelen wat ik wel en niet (meer) wil in een partner”. Vertrouw erop dat je engel altijd het allerbeste met je voorheeft en jou beter kent dan jij jezelf wellicht kent.

Vul de kolommen één en twee in; schrijf álles op wat in je opkomt, recht vanuit je hart.
Dit geeft duidelijkheid over jezelf en je leerprocessen betreffende relaties in het verleden óf waarom je tot nu toe nog geen relatie hebt gehad.
Als je klaar bent de kolommen, heb je dus een lijst met gewenste partnerwensen van uiterlijk (hij zij moet blauwe ogen hebben en aantrekkelijk zijn) tot innerlijke eigenschappen (hij zij moet trouw en eerlijk zijn).

Nu komt een uiterst belangrijke stap in je proces om de juiste partner aan te kunnen trekken; neem de colom met gewenste karaktereigenschappen en wees nu heel eerlijk tegen jezelf! Loop stuk voor stuk de opgeschreven punten na waarvan jij verlangt dat jouw partner die moet hebben en onderzoek bij JEZELF: ben ík trouw? Indien ja, vink je dit onderdeel af met JA. Ben ík eerlijk?…Ben ík extrovert?… Ben ík assertief?… Indien het antwoord in jezelf NEE is; schrijf je dit onderdeel op in de derde kolom: Aandachtspunten voor mezelf.

Deze aandachtspunten zijn jouw to-do lijst. Als je een partner wilt aantrekken, met een eigenschap die jijzelf (nog) niet helemaal hebt, is er in het universum wél een match om te leren, maar géén match in gelijkwaardigheid!
Dus zul je niet de juiste en gelijkwaardige levenspartner naar je toe trekken die jij zoekt en wilt.
Hier geldt de eerste en krachtigste wet van het universum, de wet van aantrekkingskracht: “Het gelijke trekt het gelijke aan!”

 

 

Vraag nu je engel om je te helpen die eigenschap te ontwikkelen, die jij conform jouw aandachtspunt dient te ontwikkelen.
Gebruik hierbij de glas-water-methode: neem voor het slapen gaan een glas of een flesje water. Houdt dit in beide handen, sluit je ogen en vraag je engel: “Lieve engel help mij om … (bijvoorbeeld assertief te worden, trouw te leren zijn). De energie die jij nodig hebt om te kunnen veranderen en te leren wat jij leren wilt, stroomt van jouw engel via jou en jouw handen in het water wat je vasthoudt. Water is de transporteur en communicator naar en tussen alle cellen in ons lichaam.

Drink nu de helft van het ingestraalde engelenwater op en ga slapen.
Na het ontwaken de volgende ochtend, drink je de rest van het engelenwater op en wederom vraag je jouw engel: “Help mij om te leren wat nu ik leren wil.”
Sta vervolgens open voor alle mogelijkheden die jouw pad zullen kruisen om dat te kunnen leren wat jij leren wilt. Engelen maken gebruik van alle structuren in ons universum en onze leefwereld. Je zult daadwerkelijk de juiste mensen en situaties ontmoeten die jou de mogelijkheden geven om te leren en te kunnen veranderen!
Blijf gedurende het werken met de punten van jouw aandachtspuntenlijst , de glaswater methode toepassen. Omdat jouw engel wil dat je gelukkig bent, zal Hij alles doen om je te helpen en te veranderen in de ideale partner.

Volgende keer deel 2 hoe engelen je helpen als relatiecoach.

Sinds 1979 gaf ik ieder jaar een kerstmeditatie avond. In het begin enkel voor familie en vrienden. Gewoon in mijn huiskamer. Ik zette koffie, bakte een paar cakes, gaf een geleide meditatie en channelde over engelen en het Christusbewustzijn en wat al niet meer.

Patiënten kwamen ernaar toe, toen collegae en cursisten en zo groeide dit evenement uit totdat het niet meer in mijn huis paste. Vanaf 1996 stond ik dan op het podium voor een zaal van mensen die kwamen om naar mijn boodschappen te luisteren en samen het lichtfeest van kerstmis te vieren. En er vond ook altijd een groepshealing plaats.
Echter voordat mijn team van vrijwilligers en ik de deuren openden voor het publiek, reinigde én zegende ik alle ruimten. En ik vroeg engelen om het gebouw af te schermen tegen elke vorm van negativiteit; aards of onaards. Zodat alle bezoekers in veiligheid het helingproces van die avond zouden kunnen doormaken.
Nadat ik de toegangsdeuren van het gemeenschapshuis waar ik die avond in 1996 de kerstmeditatie zou presenteren, gezegend had, zag ik voor de eerste keer Wachter-engelen.

Ze stonden bij de deuren aan de buitenkant, 2 gigantisch grote machtige en statige engelen; als zuilen van wit-blauw licht.
Het was een overweldigende aanblik en een diep ontzag overviel mij. Ik boog diep en vroeg eerbiedig: Wie bent U? Ik hoorde: “wij zijn de Wachters die je aangeroepen hebt met het verzoek dit gebouw af te schermen en enkel Licht en Liefde binnen te laten.”

Ieder evenement wat ik sindsdien ergens presenteer; waar ik met mijn team vooraf alle ruimten reinig en zegen, daar staan Wachterengelen. Het mooie is dat deze engelen zo krachtig aanwezig zijn, dat velen ze op een of andere manier waarnemen, hun energie zien of voelen, en niet alleen paranormaal vermogende mensen! Dit is mij al vele malen aangereikt.

Indien nodig roep ik ze aan voor mijzelf of vraag ze de wacht te houden bij iemand anders die ze nodig heeft. Zoals altijd is mijn streven dit een ieder zélf te leren doen. Want engelen zijn er voor ons allemaal en ze willen niets liever dan ons van dienst zijn als wij van goede wil zijn.
Het is echter wel zo, dat wij vanuit de vrije wil die wij als mens hebben gekregen, wel moeten vragen voor engelenhulp, dus ook voor hulp van wachterengelen. De wachterengel dient in het lichtleger van de heilige aartsengel Michaël, (Mikaël) welke ons universum en onze planeet geschapen heeft in opdracht van God de Vader om Zijn Plan uit te voeren. Vandaar de wit-blauwe energie. Ze bieden bescherming en positieve afscherming tegen alle vormen van disharmonie en kwaad, zowel aards als onaards.

Zo leerde ik een cliënte die doodsbang was voor haar ex-vriend, welke haar al 2x het ziekenhuis had ingeslagen, te werken met het aanroepen van Michaël (gebed zie mijn site) én Wachterengelen te vragen voor haar huis. Eerst durfde ze, nadat hij weer op vrije voet was na voor geweld tegen haar veroordeeld te zijn geweest, niet alleen in haar huis te zijn. Door de gebeden en de therapie bij mij werd ze sterker en woonde weer op zichzelf. Opeens stond haar ex weer voor de deur. Na de eerste grote paniek, riep zij nogmaals Michaël aan en vertrouwde op de wachters bij haar voordeur. Van achter het raam zag zij hoe haar belager 3x richting de voordeur liep, maar steeds weer terugdeinsde en dan vreemd stond te kijken. Na de derde keer gaf hij het op, keek nog even naar de voordeur, stapte in zijn auto en reed weg. Dit is nu ruim 5 jaar geleden en zij heeft nooit meer last van hem gehad. Voor die tijd stalkte hij haar en bonsde op deuren en ramen en trapte de deur in. Ze was en is nu beschermd.

Toeval of Wachter-engelen?

Mijn team en ik waren bezig het podium en de zaal op te bouwen voor mijn jaarlijkse Kerstmeditatie avond, toen het hard begon te sneeuwen. O jee, zouden er nog wel mensen naar dit evenement komen met dit slechte weer? Het bleef maar sneeuwen, het zicht was slecht en er lag inmiddels een flink pak.
Maar toen de zaal openging stroomden de mensen toe en ondanks dit barre winterweer kwamen ruim 160 mensen samen om het Kerstfeest te vieren.
Die avond kreeg de zoon van een trouwe bezoekster van mijn evenementen een zwaar auto ongeluk; de auto vloog uit de bocht, ging over de kop!

In de zomer ben ik bezig de bloemen op de oprit water te geven. Er stopt een auto voor mijn huis, een licht getinte jongen stapt uit en komt naar mij toe. “Bent u Carina het engelenmedium?” ” Ja, dat ben ik.” “Ik kom u een gift brengen voor uw stichting die weeskinderen helpt” en hij overhandigt mij een enveloppe.
“Kom even mee naar binnen” zeg ik. Aan de eetkamertafel vertelt de jongen dit verhaal: “Die avond van de kerstmeditatie waren de wegen door de sneeuwval erg glad, er was niet tegen op te strooien. Ik reed te hard want ik voelde mij erg boos, boos op de hele wereld. Ik vloog uit de bocht en dacht dat mijn laatste uurtje geslagen had. Terwijl de auto over de kop ging voelde ik dat iets mij stevig vasthield en beschermde. Ik had enkel een paar lichte kneuzingen en blauwe plekken, terwijl de brandweer mij uit de auto heeft moeten snijden. Alle hulpverleners waren, net als ikzelf, stomverbaasd dat ik niets mankeerde en niet naar het ziekenhuis hoefde.
Dit ongeval heeft mijn hele leven veranderd. Mijn moeder had een engelenspeldje van u gekocht voor mij en mijn broers en zusjes, ik vond dat stom, maar om haar een plezier te doen heb ik het in de zonneklep van mijn auto gestoken. Maar iets heeft mij echt beschermd. Mijn moeder zegt dat dit mijn beschermengel gedaan heeft.
Toen ben ik veel gaan nadenken, over alles, over dat ik geadopteerd ben en altijd boos ben, terwijl ik eigenlijk een goed leven heb, met lieve ouders en alle kansen heb gekregen op een goed leven. Want ik ben geboren in de sloppenwijken van Columbia. In deze enveloppe zit hondervijftig euro, de helft van mijn vakantiegeld en dat wil ik via u aan de weeskinderen geven die u steunt, om zo de engel te bedanken voor de bescherming.”

Ik ben diep onder de indruk van dit verhaal en van deze jongeman die hier nu aan mijn eettafel zit. “Hoe gaat het nu met je,” vraag ik.
“Mijn hele leven is anders geworden, nee, eigenlijk ben ik anders geworden na het ongeluk. Ik ben niet meer de hele tijd boos, ik waardeer nu dat ik leef, dat ik gezond ben, dat ik studeren mag, een fijn gezin heb, een eigen auto heb. Het is net alsof alles anders geworden is in mijn leven, maar eigenlijk is alles hetzelfde gebleven, alleen IK ben veranderd…..
Ik ben nu vastbesloten na het afsluiten van mijn opleiding, terug te gaan naar Columbia en daar kinderen te gaan helpen die net als ik, geboren worden in omstandigheden zonder een enkele kans op een goed leven. Als ik niet geadopteerd was zou ik nooit uit de sloppen weg zijn gekomen; een ellendig leven waar met name kleine en jonge kinderen worden uitgebuit. Maar ik ben wél gered en zie dat nu ook en wil mijn leven wijden aan het redden van zoveel als mogelijk kinderen en hun ook een kans bieden op een ander leven.”
Als dit geen engelenwerk is…..

Vriendschap.
Dit was het thema van Wereldengelendag 2006 welke ik als engelenmedium presenteerde. Na een geweldige dag vol bijzondere gebeurtenissen, kwam ik moe maar voldaan thuis.
De telefoonbeantwoorder liet een boodschap horen: “Ik was op de engelendag en Chamuël heeft mij iets duidelijk gemaakt, daarom ben ik thuis weggegaan. Ik ben aan zee in een pension, dan weet u ervan, maar thuis mogen ze niet weten waar ik ben…”
Ik schrok, hoe kon Wereldengelendag dit bewerkstelligd hebben? In het telefoongesprek dat volgde met deze mevrouw, hoorde ik dat zij zich al vele jaren het ongewaardeerde huishoudsloofje van echtgenoot en haar 2 tieners voelde. Bij thuiskomt, was het huis weer een bende. Toen hoorde zij een stem die zei: “Je wilt met iedereen vriendje zijn, maar je bent het niet meer met jezelf”. Daarop schreef zij een kort briefje aan man en kinderen, pakte een weekendtas en verdween met de gedachte: “Mis mij maar eens, misschien waarderen jullie mij dan.”

Na het telefoongesprek wachtte mij de vervelende taak deze echtgenoot te bellen en te vertellen dat zijn vrouw wegens bovenstaande reden weg was en via mij hem wilde laten weten dat het goed met haar ging.
De man ontplofte! Wat? Zijn vrouw ging naar die onzin en dan liep ze ook nog weg! Nou met mij was toch zeker iets mis, ik had haar vast beïnvloed.
Iedere dag mailde deze vrouw mij en iedere dag belde deze man mij. Ongevraagd zat ik er tussen in, maar mijn Begeleiders zeiden: “Rustig blijven, het komt goed”.
Na 5 dagen schold de man niet meer maar huilde en smeekte mij om contact met zijn vrouw. Zij kwam naar huis en ze kwamen in relatietherapie bij mij. Vooral voor hem een zeer grote stap en dan ook nog bij een “engelenvrouw”. Maar hij kwam en ze werkten samen heel hard. Ook de 2 pubers werden bij sommige sessies betrokken; zo leerde ik het gezin te onderhandelen en voor een ieder effectieve en constructieve gezins- en huishoudelijke afspraken te maken.
De vrouw, de relatie en het gezin bloeiden op. De vrouw bad iedere dag tot de HA Chamuël om hun te helpen de relatie en het gezin te helen.
De Heilige Aartsengel Chamuël heerst over ALLE relaties en betrekkingen en geeft ons de kracht ons uit iedere vorm van gevangenschap te bevrijden. Zij helpt ons te ontrukken uit de ijzeren greep van gevoelens, angsten, zorgen en zwaarte. En geeft er liefde, vrede, vertrouwen en vriendschap voor in de plaats.
Vriendschap met een ander begint met vriendschap met jezelf. Liefde in een relatie berust op een bijzondere vriendschap met je partner. Want alles wat ons bindt met de partner wordt minder naar mate we ouder worden, maar vriendschap blijft over, ook als er bijvoorbeeld geen sexualiteit meer is.
Na ongeveer 1 jaar liep de relatietherapie ten einde. Beide partners bedankten mij heel hartelijk.
De vrouw zei: ” wat heeft de engelendag en het contact met Aartsengel Chamuël veel in beweging gezet, zelfs jou op ons pad gebracht Carina. Wat is er veel positief veranderd in mij en mijn leven. Engelencontact is nu een dagelijkse behoefte voor mij, dank je wel hiervoor.”
De man zei: ” Ik heb niets met engelen, ik weet niet eens of ze echt bestaan, maar ik ben toch blij dat dit allemaal gebeurd is, want bijna was ik jou, mijn vrouw kwijt geraakt en jij bent een engel voor mij”.
We moesten alle 3 hartelijk lachen en terwijl ze mijn praktijkruimte uitliepen zag ik de prachtige zacht roze-oranje energie van de heilige Aartsengel Chamuël om het echtpaar heen.

De moeder komt bij mij als nieuwe patiënte, voor een consult voor zichzelf. En omdat het zoontje van 7 jaar, vrij heeft van school, komt deze mee naar binnen in mijn praktijkruimte. Hij wijst naar mijn engelenspeldje, welk ik dagelijks draag en vraagt: “is dat een engeltje”? “Jazeker”, antwoord ik, “vindt je het mooi? “
“Mijn moeder zegt dat we allemaal een engeltje bij ons hebben”, zegt het jongetje, “vindt jij dat ook?” “Nee”, zeg ik,”we hebben geen engeltje bij ons…maar een hele grote, super machtige enorme engel die alles kan. En ieder mens, groot en klein heeft zijn eigen supergrote Engel. Ook jouw engel is groter dan ieder flatgebouw op aarde en sterker dan superman”, zeg ik.

De moeder heeft ons gesprekje beluisterd en verteld dat hij sinds zijn 4e jaar aan nachtmerries lijdt. Bijna iedere nacht wordt hij gillend wakker, soms badend in het zweet. Vaak komt hij midden in de nacht, zo snel zijn beentjes hem kunnen dragen naar zijn ouders gerend en duurt het wel een uur voordat hij weer gekalmeerd is en wil ook niet meer naar zijn eigen bed. Soms durft niet eens uit bed te komen en gilt hun wakker en zijn ze lang met hem in de weer, zo overstuur is hij dan.

“En waar we ook zijn, thuis of op vakantie, de nachtmerries zijn er altijd. Heel af en toe een nacht niet, maar van de 7 dagen heeft hij wel 4 nachten een nare droom. Ook wij hebben er gebroken nachten door. Hij gaat ook niet graag naar bed, want hij is bang voor de nachtmerries. We hebben er al van alles aan geprobeerd te doen,” verteld de moeder, die eigenlijk voor zichzelf en niet voor het zoontje naar mij toe komt. “We hebben het huis laten reinigen, hij heeft spel en tekentherapie gehad. Een magnetiseur heeft hem behandeld. Hij heeft bachbloesemdruppels gehad en edelsteentherapie. Hij slaapt altijd met een nachtlampje. Hij heeft tijden bij ons op de kamer geslapen, maar wat we ook geprobeerd en gedaan hebben, hij blijft last van nachtmerries houden. Soms kan hij erover vertellen, soms ook niet en vaak wil hij er niet over vertellen. We zijn radeloos. Wat apart dat dit nu hier bij jou ter sprake komt.”

Via de computer op mijn bureau, klik ik de site aan van mijn stichting; Stichting Engelenwerk en laat haar in de rubriek Gebeden, de kindergebedjes zien die ik daar geschreven heb. De eerste 2 gebedjes hebben de engelen mij doorgegeven, speciaal voor kinderen.

“Lees die straks maar eens samen met je zoon en print ze uit en bid een of twee gebedjes iedere avond voor het slapen gaan en het liefst ook iedere morgen. Laten we eens kijken of hij hier baat bij heeft. Mocht dat niet zo zijn, dan kijken we wel verder hoe wij hem helpen kunnen.”

Hierna gaat het jongetje spelen in de wachtkamer en ga ik over tot de orde van de dag met het consult van de moeder.

Na 4 dagen krijg ik een mailtje waarin het volgende staat: beste Carina, je kindergebedjes lijken te helpen, hij heeft tot nu toe geen nachtmerrie meer gehad en gaat zonder mopperen naar bed en slaapt goed. We houden je op de hoogte.

Na 15 dagen komt de volgende mail: beste Carina, we vinden het onbegrijpelijk, maar de nachtmerries lijken voorgoed voorbij, hij heeft er geen één meer gehad. Hij bidt het eerste en tweede gebedje iedere avond en iedere morgen en slaapt als een roosje, dus wij ook. Onze grote dank.

Na anderhalve maand komt een enveloppe met daarin een bedankkaart en een mooie tekening van het jongetje. Het is een tekening van zijn engel met daarnaast hij zelf, waarbij de engel de hele tekening vult en hijzelf een klein figuurtje is.

De nachtmerries zijn voorbij.

Ik ben gisteren voor het eerst in mijn leven OMA geworden! (14-4-2014)
Wat een genade, wat een wonder, daar oma of opa worden bepaald niet vanzelfsprekend in het leven is, maar een super cadeau van je kinderen.

Helaas ging dit niet van een leien dakje, de komst van mijn kleinzoon… Mijn schoondochter, die voor mij voelt alsof ze een eigen kind van mij is, was gisteren ongeveer 38 weken zwanger, dus nog even, dachten we. Van het weekend voelde ze zich niet lekker, vooral in haar bovenbuik. Nu lag de baby in stuit en ze zou daarom in het ziekenhuis moeten bevallen, als het even kon een natuurlijk bevalling, dus misschien lag het daaraan.
Maar gisteren voelde zij zich na een beroerde nacht helemaal niet goed. Naar het ziekenhuis.
In de middag was ik bij mijn schoonheidsspecialiste. Normaliter zet ik tijdens die behandeling mijn gsm uit, maar er werd mij gezegd door mijn Begeleiders: “Laat hem aanstaan, op trillen, als er iets met je schoondochter zou zijn dan kunnen ze je bereiken”
Net toen mijn behandeling klaar was, hoorden we de telefoon. Omdat ik te laat opnam, kreeg ik een bericht van mijn zoon: bij zijn vrouw was het HELLP syndroom gediagnosticeerd, er moest een spoedkeizersnede plaatsvinden. PANIEK!
(Na bloedonderzoek bleek zij te lijden aan het HELLP syndroom; een zwangerschapscomplicatie die levensbedreigend voor de moeder kan zijn; er treedt leverfalen op en daarna steeds meer orgaanfalen. Hieraan kan de moeder overlijden en de enige remedie is dat de baby geboren moet worden.)

Meteen naar huis, om spullen te halen voor mijn zoon en dan naar het ziekenhuis. Ik reed zo hard het toegestaan was en was vreselijk bang… ik bad: “lieve God Vader en Moeder ik draag mijn schoondochter en mijn kleinzoon op aan uw bescherming en heling, houdt hen in Uw Hand, daar zijn ze veilig en beschermd.
Heilige aarstengel Rafaël met uw leger van helings-engelen, schaar u rondom moeder en kind.
Laat alle handen die hun aanraken door God geleid zijn.
Geliefde Begeleiders ik stuur u nu naar hen toe voor bijstand en steun ook mijn zoon.”

Terwijl ik reed én vurig bad, de Hemelen bestormde, werd ik opeens héél rustig. Ik voelde vertrouwen in de wetenschap dat NIEMAND beter voor mijn schoondochter en haar kind zorgen kan, dan God Vader en Moeder en de Engelen.
Al biddend arriveerde ik bij het ziekenhuis en vernam dat zij nét op weg waren naar de operatiekamer .
” Kan ik haar niet nog even een kusje geven?” bedelde ik. Een lieve zuster regelde dat en nog net op de valreep naar de o.k., kon ik haar en mijn zoon nog kussen en zeggen: “alles komt goed, de engelen zijn bij je, heb vertrouwen.”
Tijdens de operatie bad ik de esoterische rozenkrans, vol overgave dat ik gehoord werd en verhoord zou worden. Ik voelde exact wanneer mijn kleinkind geboren werd…

Even later kwam mijn zoon met zijn zoon, terug op de afdeling. Tranen van geluk en opluchting en hij was nu papa en ik oma!
Met mijn schoondochter was alles goed gegaan, na het sluiten van de wond zou ze terug naar de kamer mogen. Natuurlijk zal zij nog moeten herstellen, maar ook dat komt vast goed.

Ontroerd was ik getuige van het verzorgen van de baby, die mij in gedachte vertelde het even niet te begrijpen. Hij huilde klagelijk. Ik mocht hem zijn luiertje en kleertjes aantrekken, wat ik heel langzaam en teder deed. 
Ik legde hem uit wat er gebeurd was en dat papa er was en mama zo weer zou komen. Dat hij welkom op de aarde is en dat wij met zijn allen van hem houden en er altijd voor hem zullen zijn. Welkom kleinzoon! Hij werd helemaal rustig en kalm, deed zijn oogjes open.

Wat een vreugde toen de moeder werd binnengereden. Wat was en is ze dapper! Voor dit wonder en deze bijstand zijn eigenlijk geen woorden te vinden.

Vanmorgen bij het altaartje in mijn eetkamer zag ik dat de noveenkaars, (een door mij gezegende kaars van stichting Engelenwerk met de tekst: “Je bent nooit alleen, er is altijd een Engel om je heen”), HELEMAAL was opgebrand…
Deze kaars hadden mijn man en ik 2 dagen geleden, opgedragen aan een goede bevalling.
Normaliter branden deze kaarsen ruim 9 dagen! Nu was de kaars al op. Zó hard hebben de engelen gewerkt en wij met zijn allen de hemelen bestormd.
Dank dank dank God Vader en Moeder en Rafaël, alle Engelen en Begeleiders!

Wat een geluk dat een engel nooit a.t.v.-dagen, geen vakantie of weekendverlof kent!
Pff, dan had ik een groot probleem aan de hand.
Als ik stil sta hoe vaak ik hulp of bijstand of raad of energie of heling of ondersteuning of wat dan ook aan mijn engel vraag, dan is dat tientallen keren per dag! Het is vaak een automatisme om met Ismaël mijn beschermengel te praten en Hem iets te vragen.

Of ik nu met een pan soep de keldertrap af moet lopen en dan vraag: “help me om veilig beneden te komen”
of op mijn Electro fiets naar de winkel rijdt en vraag: “help me en bescherm mij in het verkeer”
of een akkefietje over een onjuiste factuur met een bedrijf heb en vraag: “help mij dit op te lossen”… de lijst is oneindig.
En altijd, altijd is Hij er en altijd komt er hoe dan ook hulp of een oplossing, soms geheel onverwacht maar altijd briljant.

Wat dan ook belangrijk is, dat ik Hem erna vurig dank voor zijn aanwezigheid en bijstand.

Iedere dag begint voor mij met het aarden en afsluiten, (dit is mij door mijn Begeleiders geleerd in 1995) , hieraan zal ik een volgende column wijden.
En meteen hierop volgend bid ik het ochtendgebed tot mijn beschermengel.
Dit gebed heeft, in fases en stappen, mijn engel mij doorgegeven en is niet alleen voor mij bedoeld, maar voor iedereen die dat graag wil, om contact te maken met zijn eigen beschermengel.

Dit gebed luidt:
Lieve Beschermengel, mij toegewezen door de Goedheid van De Bron.
Stap nu in mijn aura en wees mij nabij….(adem diep in en ervaar Zijn nabijheid)
Leid mij, help mij, inspireer mij, heel mij en bescherm mij.
Gij die mijn Diepste Wezen kent, ik vraag u: help mij mijn Diepste Wezen; mijn Hogere Zelf te kennen, te voelen, te gehoorzamen en te leven.
Help mij de beste versie van mijzelf te zijn, ten bate van mijzelf en anderen.
Help mij drager te zijn van het Christusbewustzijn en de Christus energie uit te stralen.
Verlicht mijn geest, mijn hart, mijn lichaam en mijn pad, en scherm mijn aura af.

Hierna roep ik nog een paar Aartsengelen aan en bidt de esoterische gebeden (u vindt ze allen op mijn site) en dán pas begint mijn dag. Om zo de dag met engelenbijstand én gericht op Het Licht van God Vader en Moeder te beginnen, is een heel ander begin van de dag; vol rust en vreugde en overgave. Heerlijk!

Probeer het zelf maar eens. Onthoud dat alles een beetje oefening en tijd vraagt. Hoe vaker je bewust met je eigen engel of andere engelen in contact bent, hoe meer je leert hoe makkelijk dit is om te doen, een volstrekt natuurlijk iets. En dat natuurlijke bijna vanzelfsprekende, komt omdat wij onze engel al in de baarmoedertijd bij ons hebben gehad, sterker nog; nog vóórdat de moeder in verwachting is, is de ziel van het ongeboren kind al in haar aura. En waar een ziel is, is ook een engel. Waar een mens is, is ook een engel. Dat zijn Goddelijke wetten, dat is God’s zorg voor ons. Dus ieder kind is zich nog bewust van zijn eigen engel. Hoe vaak ik niet heb meegemaakt als ik met regressie via hypnotherapie met iemand werk en diegene terug laat gaan in de tijd naar zijn peuterjaren en vraag: is er iemand bij je? En die persoon niet zegt: ja, mama of papa, maar ja, mijn engel…
Dus vraag je engel je te helpen, Hij is er voor je, 24 uur per dag. En het vóór en mét jou aan het werk te zijn, wordt Hem nooit te veel. Gelukkig kennen Engelen geen burn-out, alleen oneindige liefdevolle creatieve energie en het met jou in contact zijn, is het aller aller liefste wat jouw beschermengel doet.

Van aard ben ik een nieuwsgierig en onderzoekend en analyserend mens. Van allerhande zaken wil ik graag weten hoe het allemaal ineen zit en hoe zaken benoemd worden. Geduld is niet mijn sterkte eigenschap, maar ik oefen …


Mijn Beschermengel noemde ik: “mijn Engel”, en zo was het goed. Hij had niet echt een speciale naam maar was gewoon MIJN Engel en daar was er maar één van. Ik wist en weet tot in het diepst van mijzelf dat Hij bij mij hoort en had mij nooit afgevraagd of Hij een eigen naam had. In de jaren 90 begon ik mij dit af te vragen en de aanleiding was dat ik steeds meer de aanwezigheid voelde en boodschappen mocht doorgeven van Aartsengelen.
En Zij hebben allen een eigen naam waarmee wij mensen Hun kunnen aanroepen en herkennen; zoals de Heilige Aartsengel Michaël of Chamuël of Rafaël. Door Hun bij hun naam aan te roepen krijgen wij toegang tot Hun energie en hulp. Had mijn eigen Engel dan misschien ook een naam en hoe luidde die dan? Eerbiedig en oprecht en uiterst nieuwsgierig vroeg ik het aan Hem: “heeft u een eigen naam en hoe luidt die dan? ” …. Stilte.
Toen werd ik pas écht nieuwsgierig en vroeg het steeds weer opnieuw. Maar steeds kwam er géén antwoord. Dat intrigeerde mij en uiteindelijk irriteerde het mij ook. Op alles zogezegd kwam van Hem antwoord, commentaar, aanreikingen, goede raad en troost en wat al niet meer, maar Zijn naam kreeg ik niet te horen!
Na ongeveer ruim 1 jaar van regelmatig vragen en als antwoord radiostilte, zei Hij:” Jij bent veel te ongeduldig en totdat je geleerd hebt geduldig te zijn, zul je mijn naam niet mogen weten. Pas als je geleerd hebt meer geduld en overgave te ontwikkelen, zal ik je mijn naam onthullen. Je hoeft mijn naam niet te weten om met mij in contact te zijn.” Zo, dat was duidelijk. Ja, dat ben ik van mijn Engel gewend; liefdevolle duidelijkheid. Er worden geen doekjes om heen gedraaid, want Hij is er uiteindelijk om mij te helpen groeien als mens. Mij te helpen een betere, de béste, versie van mijzelf te worden. Tja, dit was herkenbaar, ik wilde het persé en ik wilde het NU. Typisch mij, pietje ongeduld. Na door vele bergen en dalen te zijn gegaan; met mijn privé leven en mijn gezondheid. Na mijn mystieke lijdenservaringen in 2007, waarover ik een volgende keer zal schrijven, was ik als mens zeer gemangeld én gegroeid. Maar wist ik nog steeds niet de naam van mijn Engel. Ik herinner mij de dag nog heel goed; het was in augustus 2007. Ik bevond mij op een ligbedje onder mijn geliefde wilde appelboom op onze camping in Frankrijk en was bezig met meditatief tekenen. Hierbij werd en word ik altijd terzijde gestaan en geïnspireerd door mijn Begeleiders, waarvan mijn Engel er één is en de immer en altijd aanwezige is. En opeens fluisterde Hij in mijn oor: “wil je nog weten hoe mij te noemen? Mijn naam is ISMAëL …” Yes yes yes, eindelijk wist ik Zijn naam! Eindelijk werd mijn geduld wat zo op de proef was gesteld beloond.
Ik rende naar mijn man toe en was extatisch van blijdschap: IK WEET EINDELIJK HOE MIJN ENGEL HEET, HIJ HEET ISMAëL! Ik bleef de naam maar herhalen en vond hem prachtig: Ismaël Ismaël.
Mijn man vond het ook geweldig en feliciteerde mij met dit bericht.
Nadat ik weer rustiger en opnieuw aan het tekenen was, vroeg Ismaël aan mij: ” zo nu weet je mijn naam en wat is er dan nu veranderd? “…

Op hetzelfde moment dat ik de uitnodiging ontving om voor Paravisie een proef column te schrijven over Engelen en Hun boodschappen en verhalen hieromtrent, op datzelfde moment begon mijn Engel Ismaël, tegen mij te praten: “schrijf hierover en daarover, en het is van belang over dit en over dat te schrijven …”

Zo, dat is weer duidelijk! Een nieuwe opdracht om boodschapper voor de Engelen te zijn en nu in de vorm van het geschreven woord, een column in dit veelgelezen blad. Vele jaren heb ik meditatie dagen en avonden gegeven om mensen te vertellen over onze beste en meest behulpzame vrienden; de Engelen. 11 jaar heb ik de Nederlandse Wereld Engelen Dag mogen presenteren en bij de organisatie hiervan stond mij een heel team vrijwilligers terzijde en uiteraard vele licht en liefdeswezen. Want uiteindelijk ben ik enkel een doorgeefluik voor Hen. Wat is nu mijn speciale vermogen om dit doorgeefluik, deze transmitterradio, voor de Engelen en Aartsengelen te kunnen en mogen zijn? Sinds mijn vroegste kinderjaren ben ik mij bewust van de nabijheid, van de stem en kon ik Hem zien. Nu is het zo dat mijn vader dit ook had. Bij ons in het gezin was het heel gewoon om over je Beschermengel te praten en ook met Hem te praten en Hem om hulp te vragen. Mijn vader zette bijvoorbeeld nooit, en dan bedoel ik ook nooit, een wekker om wakker te worden. Hij vroeg zijn Engel in het limburgs: “leeve Ingel maak mich estebleef om 6 oer wakker” (lieve Engel maar mij alstublieft om 6 uur wakker) en dan werd hij ook gewekt. Dus ik leerde al vroeg om mijn Engel ook in te schakelen in het dagelijkse leven en het werd door mijn vader en mij heel gewoon gevonden om dit te doen. En omdat dit werkte dacht je daar verder niet zo bij na, dat dit wellicht door anderen niet zo normaal gevonden werd. Dat ik andere dingen zag dan mijn moeder zag werd door haar wel heel raar gevonden, ze wist niet zo goed wat ze hiermee en met mij moest. Dit leerde ik al met 1 ½ jaar toen ik haar zei dat ik mijn zusje in haar buik zag zitten…
Op de kleuterschool merkte ik dat de andere kinderen niet zulke dingen zagen als ik en niet allemaal met hun Engel praatten. Sommige kinderen zagen Hem wel en anderen niet. Zo leerde ik rond mijn 5e jaar hier niet meer zo vrij over te praten, want ook ik wilde erbij horen en niet raar gevonden worden.
Maar ik weet niet beter dan dat mijn Engel; Ingelbewaarder genoemd in Limburgs dialect, beschermengel dus, er altijd was en altijd is.
Ik zou vele verhalen kunnen vertellen over dit contact met Hem. Zo die keer dat ik 17 jaar oud met mijn brommertje een nogal steile helling afreed en het flink gesneeuwd had. Tot mijn grote schrik zag ik 3 rijders voor mij; 1 op een fiets en 2 anderen ook op een brommer, proberen te remmen en vervolgens uit de bocht vliegen, van de weg afglijden en ongeveer anderhalve meter met brommer of fiets naar beneden vallen in de sneeuw.
Terwijl ik daarachter reed en dit zag gebeuren was ik uiteraard zeer bevreesd de volgende te gaan worden die van de weg zou vliegen daar in die bocht en een sneeuwpop te worden. Op dat moment zei ik tegen mijn Engel die achterop zat : “hou je vast, ik ga niet remmen maar gas geven, help mij, daar gaan we dan”… en gaf stevig gas.
Mijn Engel en ik kwamen heelhuids beneden aan. Ik vond dat ik het ei van Columbus had ontdekt; hoe te rijden als het glad was.
Aan tafel met het avondeten, werd mijn vader toen ik hem dit verhaal trots vertelde, een beetje wit om zijn neus…en vertelde dat gas geven wellicht niet zo’n goed idee was een volgende keer.