De Goddelijke Hiërarchieën en Engelenhiërarchie

Geestgod

Hierom heen de Tronen, Machten en Krachten
Hieruit voort 2 indalende stromen en 1 opstijgende stroom

Indalend (uit het Godbewustzijn komend)

Spirituele stroom
Serafijnen
Metatron
Aartsengelen
Engelen

Doel: God bij de mensen te brengen

Opstijgend (in het Godbewustzijn gaande)

Groep van de Opgestegen Meesters

Gidsen
de Mensengod
de mens

Doel: het godsplan verwezenlijken

Indalend (uit het Godbewustzijn komend)

Materialisatie Stroom
Cherubijnen
Melchizedek
Aardengelen
Natuurengelen
Natuurgeesten

Doel: God in de materie te brengen

Aartsengelen: komend uit de spirituele stroom

zij zingen eeuwig de aanbidding van God : Kodoesj, Kodoesj, Kodoesj Sabaoth
(Heilig, Heilig,Heilig Heer Sabaoth).
Deze energie; die vrijkomt door hun zingende aanbidding, is de bouwsteen van het Godsplan, zij voeren de Hogere Wil uit van de Geestgod.

Hun hiërarchie:
Metatronde chef van de Aartsengelen (één van de 2 Engelen die ooit mens is geweest!). Drempel tussen gevormde en niet-gevormde
Raziël: geheimen van God, bewaarder van alle occulte kennis
Jophiël en Zadkiël: samen vormen zij de verbinding tussen hogere en lagere bereiken, kunnen energieën en impulsen laten opstijgen en neerdalen
Michaël, Rafaël, Gabriël, Chamuël, Haniël en Uriël: representeren de goddelijke aspecten of principes

Uitleg van de Aartsengelen

Metatron yange energie, de chef van de Aartsengelen!
Kleur: wit, parelmoer of gouden licht
Thema’s: alomvattende liefde, volkomen bewustzijn, bewustzijnsdeuren openen, stilte, “alles is”, band met de eigen goddelijkheid.HET KENNEN VAN DE JUISTE MAAT,niet teveel niet te weinig; balans dus.
Energie: fijnzinnig, zacht, verhelderend, zijn energie is pure alomvattende en alles en iedereen doordringende liefde.

Raziël yinne energie
Naam: bewaarder van alle Godsgeheimen
Kleur: goud licht
Thema’s: mens te leren omgaan met Goddelijke Geheimen. Alles wat met het occulte, met magie en goddelijke kennis zoals de Kabbala (Joodse Boek van Wijsheid e.d.) te maken heeft. Stimuleert de mens in zijn zoektocht naar zijn Goddelijke Oorsprong en Wezen
Energie: stimulerend, inspirerend, onderzoekend en analytisch, verlangend naar God.

Jophiël yinne energie
Naam: Schoonheid van God, God is mijn waarheid. Zij werkt met de engelen van de wijsheid
Kleur: goud
Thema’s: integratie, toegang tot de hogere wezens-en bewustzijnsdelen, helderheid, bewustwording, zelf-verwerkelijking, vertrouwen in de schepping, onderscheidingsvermogen, wijsheid, bestendigheid, goddelijke liefde. Devotie!
Energie: zacht, integrerend, verbindend, geeft gevoel van koestering door moederlijke warmte, ontspanning in situaties waarin men zich uit elkaar getrokken voelt.

Zadkiël yange energie
Naam: welwillendheid van god.
Kleur: violet licht
Thema’s: Volmaaktheid, wijsheid, kennis, zich bij de goddelijke energieën aansluiten, verlossing, vrijheid, volledige zuivering en ontplooiing, bewustzijnssprong, gelukzaligheid, stilte.
Energie: Zorgt voor integratie, harmonie en balans. Verbindt hemel en aarde, ontspannend en bevrijdt ons van beperkingen en onvolkomenheden en gebonden zijn.

Michaël yange energie
Naam: wie is als God
Kleur: blauw licht
Thema’s: helderheid, zuiverheid, verheldering, reiniging, bevrijding, bescherming, kracht, structuur, wilskracht, handelen, moed en waarheid.
Energie: Helder, krachtig, verhelderend en maakt alert, beschermend, omhullend en versterkend.

Raphaël yange energie
Naam: God geneest, goddelijke genezer of goddelijk medicijn
Kleur: groen licht
Thema’s: genezing, heling in de zin van heel worden op ieder niveau, versterking, vernieuwing, transformatie van het verleden, inzicht in de samenhang tussen ziekte, bewustzijn en ziel, inzien wat nodig is om te helen
Energie: gevoelig, omhullend, genezend, voedend, verhelderend, reinigend, opbouwend, vernieuwend, als balsem.

Gabriël yinne energie
Naam: kracht van god, god heeft zich getoond
Kleur: wit licht
Thema’s: vreugde, levensvreugde, hoop. Opnieuw geboren worden, opstanding, boodschappen, verwachtingen, wensen, verlangens, veranderingen, vrijheid, “sterven om te worden”
Energie: Hoopgevend, vreugdevol, stralend, opmonterend.

Chamuël (Chamaël) yinne energie
Naam: God is mijn doel, zoeker naar God
Kleur: oranje / roze licht
Thema’s: harmonie, gemak, geestdrift, verhoging van trilling, creativiteit, inspiratie, schoonheid, alle relaties en betrekkingen, partnerschap en compassie.
Energie: door de kracht van liefde heeft Chamuël het vermogen ons te bevrijden uit iedere vorm van gevangenschap. Zachtjes ontrukt worden aan de ijzeren greep van gevoelens, angsten, zorgen en behoeften, alsof ze opstijgen in een luchtballon. Hoop en welbehagen verdringen de zwaarte. Geborgenheid, liefde, vrolijkheid, genieten van het levensspel, vrede en vertrouwen. Meegaan met de levensstroom. Inspirator van alle artistieke activiteiten. Gebed, zang en dans.

Haniël yange energie
Naam: Glorie van Gods Genade
Kleur: lichtblauw licht
Thema’s: inzicht, ware grootte erkennen en beleven, bewustheid in het dagelijkse leven integreren, helder inzicht, illusies doorzien, met zelfinzicht handelen en zijn, vreugde, kracht, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, grootsheid, kalme stilte
Energie: geeft ieder wezen de kracht om op te staan, zich op te richten en tot volle wasdom te komen. De oorspronkelijke bestemming en vorm worden verwezenlijkt, zij versterkt, zuivert en brengt energieën met elkaar in evenwicht.

Uriël yange energie
Naam: vuur van god, licht van God, vlam van God, licht dat van God komt. Meest aardse van de aartsengelen. Regeert de sterrenwereld en hun wetten
Kleur: purper / robijnrood licht
Thema’s: scheppingskracht, daadkracht, structuur, besluitvaardigheid, vrede, harmonie, overeenstemming tussen het goddelijke plan en materiële structuur, manifestatie, omzetting, de goddelijke trilling in de materie brengen
Energie: Zijnenergie geeft vaart en krachtige doelbewustheid.

Engelen;
Zij zijn velen, hebben tot taak de Mens te helpen op zijn ontwikkelingsweg naar de verlichte mens toe, de Mensengod.
Er zijn ontelbare engelen met ontelbare taken.
Iedere mens heeft een engelbewaarder of Ziele-Engel toegewezen gekregen op het moment dat hij besloot te springen uit de Bron om zijn incarnatieve reis door alle lagen van de Schepping aan te gaan.
In de Bron waren wij ONBEWUSTE LIEFDE, en God wil dat deze onbewuste Liefde BEWUST wordt.
Daarom zijn wij uit Liefde voor God en Zijn Plan de Bron ontsprongen en op reis gegaan om door vele ervaringen (incarnaties) heen te leren kiezen tussen goed en kwaad. Te leren kiezen voor bewuste Liefde en zuivere dienstbaarheid. Dat is het Godsplan.
Deze beschermengel blijft bij ons in alle incarnaties die wij doormaken en is een soort verzekering van God dat wij ooit weer zullen terug keren, als BEWUSTE LIEFDE, terug in de Bron.

Aardengelen – komend uit de  materialisatie stroom.

Zij zingen net als de Aartsengelen, eeuwig bij de Troon van God en deze energie is de bouwsteen van de Schepping.

Hun hiërarchie:
Uitleg van de Aardengelen
Cherubijnen
Melchizedek (één van de 2 engelen die ooit mens is geweest!) – de chef van de Aardengelen.

In deze cyclus naar Verlichting – Versmelting van ons Hogere en Lagere Zelf, die in 2001 begonnen is, werd de mensheid door de engelen gevraagd om ieder jaar een Wereld Engelendag te houden. Om via de engelenmediums de mensen te leren over de engelen en met hun in contact te leren zijn. Zodat zij ons kunnen helpen op ons levenspad en de transitie van de 3e naar de 4e dimensie en vandaar uit naar hogere dimensies, te kunnen doormaken.

Deze cyclus duurde van 2001 tot eind 2012. In deze cyclus, daalde ieder jaar een Aardengel (geen Aartsengel maar Aardengel) letterlijk met zijn energie de aarde in. Steeds op een andere plek, om ons mensen te helpen makkelijker de Godstaat te ervaren en de aarde te helpen een paradijs te worden waar de verlichte mens kan leven in liefde, vrede en vreugde in dienst van Het Plan.

Als één van de op aarde levende poortwachters en engelenmediums, kreeg ik ieder jaar in de aanlooptijd naar Wereld Engelendag exact van de engelen door welke aartsengel dat komende jaar zou heersen, met welk thema en welke aardengel in de aarde zou indalen en waar dat zou zijn, en waarom.
Deze informatie heb ik in die cyclus steeds gedeeld met de bezoekers en hun begeleid in contact met deze zo belangrijke energie- en hulpbronnen, welke de engelen voor ons zijn. Zij zijn een bijzondere genade van God voor ons mensen. Daar de mens het meest kostbare wezen van Gods schepping is en bedoeld is om zich te ontwikkelen tot een Mensengod; een mens die zich bewust is van zijn goddelijke aard en natuur en als mens leeft als God op aarde, vol licht, liefde en wijsheid.

Natuurengelen en Natuurgeesten

Natuurengelen ook wel Deva’s genoemd, bewaken en bewaren alle scheppingsvormen van de aarde.
Letterlijk bewaren zij de vorm en structuur en het DNA van bijv. mens, dier, plant en mineraal en alle elementen,zoals aarde, water, lucht en vuur.
Natuurgeesten: het natuurvolk dat de schepping dient. De trollen, gnomen, kabouters, elfen, nimfen en feeën.uit