ONZE GEBEDEN

Het is van groot belang alles wat je eet en drinkt te zegenen.
Zegenen betekent niets anders dan : je bewust verbinden met God / het Godsbewustzijn,  en vanuit die verbinding de energie van iets of iemand te verhogen.
Het makkelijkste kunnen wij mensen dit doen door ons bewust te richten tot God de Vader en/of God de Moeder. Meestal roepen we ze samen aan God Vader en Moeder (hemel en aarde) als we zegenen.
Leer ook niet alleen jezelf maar ook anderen en kinderen, om zegening te geven aan eten en drinken.
Zeker voor de hoofdmaaltijden, maar het word vaak snel een gewoonte om het altijd te doen. 
In je eigen huis of met gelijkgestemden kun je dit hardop uitspreken en een zegenend gebaar maken.
Buitenshuis kun je dit intern, dus in stilte doen. Voor de energie maakt dit niets uit. Maar bewustzijn is de sleutel.
Zonder bewustzijn genereer je weinig tot geen verhoogde energie.

Als ik met meerderen samen ben, dan houden we elkaars handen vast en zo versterken we de zegenende energie.
Of je houdt je handen boven dat wat je wilt eten en drinken terwijl je de zegening uitspreekt. 

Waarom is het belangrijk eten en drinken te zegenen?
Omdat je daarmee de licht-energie van datgene wat je eet en drinkt, dat wat je aan je lichaam geeft, versterkt. 
Uiteindelijk wordt alle voedsel omgezet in lichaamsvoedsel en dat is op het diepste niveau voeding aan de cellen. En daar m.n. in de mitochondrieën (de energie fabriekjes in ons lichaam die energie produceren) is er enkel lichtenergie, net zoals in alle cellen van ons lichaam en erbuiten. Uiteindelijk in het diepst van iedere cel en ieder organisme is er licht.
Door het zegenen wordt het voedsel dus letterlijk meer lichtvoedsel voor ons lichaam en onze geest. Dit versterkt ons en onze gezondheid. En omdat voedsel vaak niet van de beste kwaliteit is, wordt het door het zegenen van een betere kwaliteit.

Een schitterend voorbeeld:
ik gaf een twee daagse workshop en leerde de groep hun eten en drinken te zegenen. Die zelfde avond bracht een jonge vrouw dit in de praktijk, zij zegende bewust, maar in stilte, haar eten. Zij was te gast op een grote manifestatie waar iedereen genoot van een groot buffet.
De dag erna bleek dat iedereen ziek was geworden van bedorven garnalen van dit buffet….behalve deze jonge vrouw die het eten gezegend had. En zij had wel degelijk een flinke portie garnalen gegeten….

Gebed om je eten en drinken te zegenen:
“Lieve God Vader Moeder ik dank oprecht voor deze overvloed. Ik zegen dit eten en drinken, dat het mij (ons) mag strekken tot gezondheid, schoonheid, harmonie en licht.  Zo zij het.”


Heb je geen tijd, zeg dan kort:
“Ik zegen dit wat ik nu tot mij neem”.  (uiteraard richt je je altijd op God, vandaar komt alle licht en kracht).
Hoe mooi is het niet dit tot een gewoonte te maken? Veel plezier met het zegenen.

De heilige aartsengel Chamuël heeft een vrouwelijke oranje-roze energie. Zij beheert alle relaties: ouder-kind relaties, vriendschappen, familie, werkgever-werknemer, enzovoorts.
Uiteraard hoort de relatie met onszelf de eerste relatie te zijn waar wij ons bewust van dienen te willen zijn en deze relatie met onszelf: de IK-relatie, gezond te zijn. Het houden van een ander, begint bij het houden van jezelf. Pas als wij oprecht houden van onszelf, kunnen wij oprecht, zonder negatieve onderstroom, houden van een ander.
We kunnen onderstaand gebed wat ik jarengeleden mocht doorkrijgen, bidden enkel en alleen voor onszelf, maar ook voor onze relatie met anderen.
 

  • Heilige aartsengel Chamuël, zegen de relatie met mijzelf (en bijvoorbeeld: mijn partner of wat van toepassing is)
  • Richt mijn focus op vrede, harmonie en liefde.
  • Leer mij meer te geven dan te nemen.
  • Koester de relatie met mijzelf (en mijn partner) in uw Hand.
  • Zo zij het. 

Roep de Heilige Aartsengel Zadkiël en de Heilige Aardengel Ioliet aan voor overgave:
(dit gebed hebben de engelen mij geleerd om hun aan te roepen)

Heilige Aartsengel Zadkiël en Heilige Aardengel Ioliet, schenk mij OVERGAVE:
-overgave om de strijd te staken zodat vrede in en om mij kan ontstaan
-overgave om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden, maar geaccepteerd dient te zijn
-overgave van zuivere dienstbaarheid aan de Bron en het Godsplan.

Roep de Heilige Aartsengelen Metatron en Jophiël en de Heilige Aardengel Charoiet aan voor devotie en verlichting:
(devotie en verlichting zijn de eindthema’s die horen bij de afsluiting van de ontwikkelingscyclus van Wereld Engelen Dag en dit gebed hebben de engelen mij geleerd om hun aan te roepen)


Heilige Aartsengelen Metatron en Jophiël en Heilige Aardengel Charoiet, schenk mij DEVOTIE en VERLICHTING.
Help mij oprecht en doorvoeld devoot en verlicht te leven.
Laat God mijn middel en mijn doel zijn,
want ik ben waarlijk een kind van God-Vader-Moeder;
vol Licht, vol Liefde en vol Kracht.
Dank voor uw hulp.
Zo zij het.

Gebed tot de Heilige Aartsengel Rafaël voor genezing en verlichting van lichaam en geest:(gebed doorgekregen in 2012, Zijn licht-energie is groen) Ik mocht dit gebed doorkrijgen toen mijn dochter Veronique zeer ernstig ziek was en ik intens bad voor haar herstel. 

Heilige Aartsengel Rafaël met uw Licht doordring mij.
Heilige Aartsengel Rafaël met uw armen til mij.
Heilige Aartsengel Rafaël met uw heling genees mij.
Zo zij het.

Gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël voor bescherming en rechtvaardigheid:(Zijn licht-energie is blauw)

Heilige Aartsengel Michaël, met Uw Licht verlicht mij
Heilige Aartsengel Michaël, met Uw Vleugels bescherm mij
Heilige Aartsengel Michaël, met Uw Zwaard verdedig mij.

Gebed tot de beschermengel.
Dit gebed is mij doorgegeven door mijn beschermengel en naarmate ik gegroeid ben als mens, is dit gebed gegroeid.
Het is bedoeld voor ons allen om in contact te komen met onze allerbeste vriend: onze beschermengel!

Lieve engel, mij toegewezen vanuit de goedheid van de Bron,
stap nu in mijn aura en wees mij nabij. (adem in en voel de nabijheid van je engel)
Leid mij, help mij, inspireer mij, heel mij en bescherm mij.
Gij die mijn diepste wezen kent, help mij mijn diepste wezen; mijn Hogere Zelf, te kennen, te voelen, te gehoorzamen en te leven.
Help mij de beste versie van mijzelf te zijn, ten bate van mijzelf en anderen.
Help mij drager te zijn van het Christusbewustzijn en de Christusenergie uit te dragen.
Verlicht mijn geest, mijn hart, mijn lichaam en mijn pad
en scherm mijn aura af.

 

We roepen de 4 Engelen van de Hemelse Vader:

Engel van Licht
Engel van Liefde
Engel van Vrede
Engel van Hoop

We roepen de 4 Engelen van de Aardse Moeder:

Engel van Lucht
Engel van Water
Engel van Zonlicht
Engel van de Aarde (klei)

Hier vindt u  engelen gebeden.
Gebeden om uw persoonlijke beschermengel aan te roepen, maar ook om Aartsengelen en Aardengelen aan te roepen.
Deze gebeden zijn mij persoonlijk doorgegeven door de engelen zelf.

Door u iedere dag met uw persoonlijke beschermengel en andere engelen en aarts-en aard engelen te verbinden, ontvangt u vanuit dit verhoogde bewustzijn en deze energetische verbinding, leiding, hulp, inspiratie, heling en wat u maar nodig heeft.
De engelen zijn geschapen om ons mensen te begeleiden en te helpen op ons levenspad.

Zij zijn ontelbaar in hoeveelheid en 24 uur per dag iedere minuut en iedere seconde onaflaatbaar aanwezig en beschikbaar.
Er is maar één voorwaarde: wij moeten hun vragen om hulp! Omdat wij de creator van ons leven zijn, dus door onze eigen wil en schepping onze weg bepalen, mogen engelen en aartsengelen maar in zéér zeldzame gevallen ingrijpen als wij mensen niet om hun hulp gevraagd hebben.
Daarentegen: door iedere dag hun hulp te vragen, in het ochtend-en avondgebed, geven wij toestemming voor interventie waar en wanneer dat maar nodig is.

Engelen zijn niet gebonden aan onze drie-dimensionale realiteit en kunnen gebruik maken van alle structuren die maar op aarde en om de aarde en in het machtige universum aanwezig zijn. Zó kunnen zij voor ons wonderen verrichten.
Start dus iedere ochtend minstens met het gebed tot uw persoonlijke engel en ervaar hoe uw dag en leven anders, beter, makkelijker en bewuster, zal verlopen!

Ik wens u engelenvleugels en bewuste nabijheid, om u en uw geliefden heen.
In liefde,
Carina.