UITLEG BIDDEN

 • Wat is bidden en waarom is bidden belangrijk?

  Bidden is bewust contact zoeken en maken met God de Vader en God de Moeder of met Aarts- en Aardengelen of andere engelen. Bidden is dus ons richten tot een Hogere Macht om in contact met deze Macht te zijn. Daarmee is bidden meteen een vraag, een verzoek. 

  Jezus heeft bij Zijn leven op aarde de heilige gebeden tot de Vader en de Moeder nagelaten en veelvuldig erop aangedrongen bij zijn discipelen én toehoorders dat het bidden, de gebeden, het persoonlijke gebed, van uiterst belang voor ons mensen is. Bidden is ons richten in bewustzijn, dus bewust in contact treden, met God en de engelen. Het effect is leiding, hulp en groei op onze aardse levensweg.

  En uiteraard is het belangrijk niet alleen voor onszelf te bidden, maar ook voor anderen, voor mensen en dieren, voor al wat leeft.
  Het bidden, het gebed, brengt ons niet alleen hulp maar ook spirituele groei en innerlijke rust.
  Zonder gebed kan ik mij mijn leven niet voorstellen. Probeer het zelf maar eens één week, dus 7 dagen, om de dag te beginnen en te eindigen met gebed. En door een of meerdere gebeden te bidden die ik hier op mijn site aanreik, word het ook vanzelfsprekend dat je meer praat, communiceert, met God en de Engelen op je eigen wijze met je eigen woorden. God hoort ons en wanneer nodig verhoort hij ons. Engelen willen niets liever dan ons te hulp schieten, maar wij horen ze om hulp te vragen, door te bidden.

  Naast de heilige gebeden: het onze vader en onze moeder, het weesgegroet en het eer aan de vader en moeder, kun je als je voor een ander bid, dit gebed gebruiken:

  Gebed voor iemand anders:
  Ik draag nu (noem de naam, bijvoorbeeld mijn vriendin Ineke) op aan God’s licht, liefde, kracht en heling.
  In het vertrouwen dat niemand beter voor haar kan zorgen dan u God Vader en Moeder, draag ik haar over aan uw goede zorgen. Zo zij het.