Goddelijke Peilers

De 4 Goddelijke Peilers van het Goddelijk Onderbewustzijn of te wel ons Hogere Zelf (rechtstreeks in verbinding met de Heilige Geest)

1. Onuitputtelijke Liefde
2. Onbenoembare Wijsheid
3. Onmetelijke Intelligentie
4. Alles kunnend creatief, Scheppend vermogen.

Ieder mens bezit over deze eigenschappen, voortkomend uit het Godsdeel (het Hogere Zelf) uit ons ware diepste wezen. Echter in hoeverre iemand deze eigenschappen erkent, vrijmaakt en gebruikt, hangt af van het ontwikkelingspad dat iemand beloopt.

4 Goddelijke hogere-ego eigenschappen – Lichtenergieën

1. LIEFDE
2. WAARHEID
3. GERECHTIGHEID
4. MEDEDOGEN

Deze eigenschappen worden gedreven en gevoed door het diepste zuiverste zijn in ons, door het Hogere Zelf. De waarlijk verlichte mens / de Mensengod, accepteert voor zichzelf enkel deze eigenschappen. Zo denkt hij, zo voelt hij, zo spreekt hij en zo doet hij. De engelen, vanuit alle hiërarchieën, kennen enkel deze eigenschappen en stimuleren ieder mens deze te kennen en te leven.

De 4 lagere-ego eigenschappen – Donkere energieën

1. HAAT
2. LEUGEN
3. ONRECHT
4. WREEDHEID

Deze eigenschappen zitten in ieder mens en worden gestimuleerd door de demonen en door Lucifer en Satan.  Wij zijn geïncarneerd om deze eigenschappen te leren kennen én te overwinnen; in en buiten onszelf.

Waar liefde is, daar is waarheid en geen leugen.
Waar waarheid daar, is gerechtigheid en geen onrecht.
Waar gerechtigheid is, daar is mededogen en geen wreedheid.

Omgedraaid: waar liefde ontbreekt, heerst haat. .
Waar waarheid ontbreekt, heerst leugen.
Waar gerechtigheid ontbreekt, heerst onrecht.
Waar mededogen ontbreekt, heerst wreedheid.
(dit is de agenda van het satanisme)

Het begint dus allemaal met LIEFDE.
Liefde is de eerste energie ontsprongen uit de Levens Bron. Deze eerste energie ontsprongen uit de Bron of te wel het Godsbewustzijn; is de Christus-energie.

Goddelijke / universele wetten

Er zijn 3 WETTEN; de z.g. goddelijke of universele wetten.

1ste wet: WET VAN AANTREKKINGSKRACHT

De 1ste Wet is de krachtigste van alle 3.
Het gelijke trekt het gelijke aan. Iedere gedachte en iedere emotie creëert en op het moment dat je het begint te verwachten; positief of negatief, ontvang je wat je uitgezonden naar het universum hebt. Of je dit wilt of niet, je krijgt het.

Hoe meer je met iets bezig bent, hoe meer je eraan denkt en hoe meer emoties dat je daarbij  voelt, hoe groter en sneller je creatie is. Of dit nu positief of negatief. Want waar je aandacht gaat, gaat je energie.

Onze gedachten en emoties zijn dus als een magnetische energie naar het universum toe. Wij zijn vrij aan te trekken wat wij maar willen, dus je krijgt waar je mee bezig bent, of je het wilt of niet. 

2de wet: WET VAN BEWUSTE CREATIE

De 2de wet geeft ons de mogelijkheid een bewuste schepper van ons leven te worden. Bewust denken (visualiseren) en bewuste emoties (dankbaarheid) en bewust verwachten = ontvangen. Wij zijn de creator van onze realiteit en niemand anders. Het Universum kent geen tekort, enkel overvloed.

Wij hebben alle macht om te scheppen wat wij scheppen willen, maar wij dragen ook alle verantwoordelijkheid.
Niemand is verantwoordelijk voor onze creaties, enkel wijzelf.
Leren wij onze gedachten en emoties bewust positief te focussen, dan creëren wij conform die gedachten en emoties onze realiteit.

3de: WET VAN TOELATEN

De 3de wet is de moeilijkste van alle 3. Deze wet betekent: Er Laten Zijn, van wie of wat dan ook. Door je eigen focus te richten op wat jij creëren wilt, ongeacht wat je omgeving je laat zien of ervaren, ongeacht wie dan ook iets anders creëert, creëer JIJ voor jezelf wat jij wilt.

Aangezien wij ons refereren aan onze omgeving, gevoelig zijn voor de input en acties van anderen, steeds denken dat wij anderen moeten overtuigen of veranderen om zelf te krijgen wat wij willen, is onze focus naar buiten gericht, i.p.v. naar onszelf en naar ons binnenste (Hogere Zelf).

De oefening is dus om je te oefenen in het richten op je diepste zuiverste wezen, je Hogere Zelf, die eigenlijk de Heilige Geest is. En van hieruit te scheppen.  Als je deze wet beheerst heb je Meesterschap over je realiteit!

Deze wetten zijn:
eeuwig (dus altijd).
universeel (dus overal)
absoluut (of je erin gelooft of niet)
ze bestaan (of je ervan bewust bent of niet)
ze beïnvloeden (of je dit wilt of niet).