Kinder gebedjes

 • Kinderen leren te bidden is belangrijk.
  Wat een kind niet geleerd heeft, kán het ook niet gebruiken, wanneer het daar behoefte aan heeft.
  Heeft een kind wél geleerd om te bidden, met God, Jesjoea en de engelen te praten, is dit een natuurlijk onderdeel van de belevingswereld van het kind.
  Het is een goede en volstrekt natuurlijke eigenschap om van God Vader en God Moeder en de Engelen bewust te zijn. 
  Veel kinderen zijn zich (nog) steeds bewust dat er een engel en/of een gids bij hem is en vinden het ook heel gewoon deze te zien, te voelen en ertegen of ermee te praten.
  Bidden is niets anders dan praten; contact maken en je bewust zijn van  God en de licht en liefdewezens.
  Bidden is ook vragen om wat je nodig hebt.
  Maar ook leren te bedanken voor alles wat goed gaat en wat fijn in je leven is.
  Wat een kind al vroeg geleerd heeft en als fijn, prettig en veiligheid gevend ervaart, zal het ook in zijn verdere leven gebruiken.

  Hier vindt u kindergebeden, waarbij ook 1 gebedje speciaal voor de allerkleinsten, om hun beschermengel aan te roepen.
  Heel snel kent een kind dit gebedje van buiten.
  Door aan het begin van de dag en voor het slapen met de beschermengel te praten, ervaart het kind dat het niet alleen is, maar begeleid wordt door zijn machtige engel en beschermd wordt tegen alle kwaad en geleid wordt om de goede weg in zijn leven te bewandelen.


  Kindergebeden. 
  1.Gebed tot Beschermengel voor de allerkleinsten, door Carina doorgekregen. 

  Mijn Engel houdt van mij,
  Mijn Engel beschermt mij, 
  Mijn Engel is altijd bij mij, dag en nacht. 
  Amen. 

  2.Gebed tot de Beschermengel voor kinderen, door Carina doorgekregen.

  Lieve Engel die altijd bij mij is
  en mij leidt
  mij beschermt en van mij houdt.
  Met uw machtige vleugels om mij heen
  ben ik nooit alleen, 
  maar veilig en vertrouwd.

  3.Gebedje voor het slapen gaan:

  Ik ga slapen,
  ik ben moe,
  sluit mijn oogjes beide toe. 
  Vader-Moeder-God houdt ook deze nacht,
  over mij getrouw de wacht
  en over…….(hier leer je het kind in te vullen, bijv. papa en mama, broertje en zusje, opa en oma en alle kindjes van de klas en alle kindjes van de wereld) 
  Zo zij het.

  4. Engelenaanroep voor het slapen gaan:

  Als ik s avonds slapen ga
  volgen mij 14 engelen na
  twee aan mijn hoofdeind
  twee aan mijn voeteneind
  twee aan mijn linkerzij
  twee aan mijn rechterzij
  twee die mij dekken
  twee die mij wekken
  twee die mijn wijzen
  de Hemelse Paradijzen