OPGESCHOONDE ESOTERISCHE GEBEDEN 2021

 • Lieve mensen die bidden willen.
  In het jaar 2020 werd mij duidelijk dat ook de zogenaamde “authentische” esoterische gebeden, beïnvloed waren door het satanisme.
  Hierdoor ( door bepaalde woordkeuzes ) werden de goddelijke wetten van creatie, verstoort!
  Het verstoren en het dwarsbomen van ons creatorschap als kind van God, is het doel van het satanisme!
  Hier ben ik als Mystica toen over gaan contempleren en mediteren. 

  Deze nieuwe gebeden zijn door mij woord voor woord doorgekregen. Dit proces heeft ongeveer 1 jaar geduurd.
  Ieder woord moest overeenstemmen met de wet van bewuste creatie en gericht zijn op God. 
  Deze gebeden zijn gericht op onze evolutie naar de 5e dimensie, hier op aarde. Zij verhogen sterk ons creatorschap. 
  En zij reinigen, helen en beschermen onze chakra’s.

  Als u op deze link klikt, ziet u de oude en nieuwe gebeden.
  Begrijp en voel het verschil in woorden en creatie.

  Spreek uit, liefst hardop : 
  ” Ik bid samen met Jeshoea en alle licht- en liefdewezens tot God Vader en Moeder, het Godsbewustzijn”

  Start het bidden met het maken van het esoterische Kruis-teken; het teken van de nieuwe mens:

  In de Naam     (Hef je handen en je ogen om hoog naar de Bron)
  van de Vader    (Raak je voorhoofd, chakra 6 aan,= Hemelse Vader)
  en de Moeder    (Raak je onderbuik, chakra 2 aan, = Aardse Moeder)
  en de Zoon    (Raak je Rechterschouder aan, = de Paradijszonen / de Aartsengelen)
  en de Dochter    (Raak je Linkerschouder aan, = de Mensheid op aarde)
  en de Heilige Geest    (Open en sluit je ogen voor je derde oog, ontvang de energie vd H.Geest)
  Amen.    (Sluit je handen voor je hartchakra)

 • HET ONZE VADER: (Onze geest is eeuwig en hoort toe aan God de Vader)
  Onze Vader die Alomtegenwoordig is. (chakra 7)
  Uw naam is heilig, (chakra 6) 
  En Uw koninkrijk is nu. (chakra 5)
  Uw Wil geschiedt in de Hemelen als ook op de aarde. (chakra 4)
  Vader dank u voor al uw goede zorgen en overvloed. (chakra 3)
  Dank u voor vergeving van onze fouten,
  Zoals ook wij anderen hun fouten dienen te vergeven. (chakra 2)
  Vader, leid ons in ons Mensen-God zijn. (chakra 1)
  Want van U komt alle kracht, energie, creatie en harmonie. (omhoog langs de ruggengraat, de kundalinistroom naar chakra 7, de cirkel is rond)
  Nu en tot in eeuwigheid,
  Amen.

HET ONZE MOEDER: (Ons lichaam is vergankelijk, maar zonder lichaam kunnen wij ons hier niet manifesteren in incarnatie als mens. Ons lichaam  hoort toe aan God de Moeder)
Onze Moeder die de aarde is. (chakra 1)
Uw naam is heilig,
(chakra 2 )
En Uw paradijs is nu.
(chakra 3 )
Uw Wil geschiedt op aarde, zoals ook in ons.
(chakra 4 )
Dank U voor het dagelijks uitzenden van Uw engelen,
Ook naar ons.
(chakra 5 ) 
Moeder leidt ons in ontwikkeling van ware gezondheid,
In harmonie met u en al wat leeft in dit paradijs.
(chakra 6 )
Want van U is de aarde, het lichaam en de gezondheid.
Nu en tot in eeuwigheid.
(chakra 7 en omlaag langs de ruggengraat naar chakra 1, de cirkel is rond )
Amen.

HET EER AAN DE VADER EN DE MOEDER:
Eer aan de Vader en de Moeder
De Zoon en de Dochter
En de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
Nu in het paradijs,
Tot in eeuwigheid.
Amen.

De 4 eerste Hemelse Engelen zijn:
Engel van LICHT
Engel van LIEFDE
Engel van VREDE
Engel van HOOP

De 4 Aardse engelen van God de Moeder zijn: 
ENGEL VAN LUCHT
ENGEL VAN WATER
ENGEL VAN ZONLICHT
ENGEL VAN AARDE (klei)

Wees je er nogmaals van bewust dat deze heilige gebeden wonderen bewerkstelligen. Zij hebben de kracht onze chakra’s te reinigen, te helen en te beschermen! De gebeden zijn een genade van God de Vader en de Moeder en de Heilige Geest.

Indien wij de Goddelijke geboden begrijpen, voelen en onderhouden, dan zal ons alles gegeven worden waarvoor wij tot de Hemelse Vader en de Aardse Moeder bidden.
De Geboden zijn o.a.:
De 4 deugden naleven: 1. Liefde, 2. Waarheid, 3. Rechtvaardigheid en 4. Mededogen
De satanische tegenhangers zijn haat ipv liefde, leugen ipv waarheid, onrecht ipv rechtvaardigheid en wreedheid ipv mededogen. Dit zijn dus de belangrijkste on-deugden! Houd je hier verre van.

 • Ont-wikkeling nastreven én laten plaatsvinden: de wikkels ontstaan in dit en andere levens, die zich bevinden om het Kernwezen heen en daarmee ons lagere ego vormen, deze wikkels echt en definitief opruimen en daarmee in staat komen en zijn jezelf, je ware zelf te ont-hullen
 • Je eigen Hogere Zelf te kennen, te voelen, te gehoorzamen (innerlijke leiding) en uiteindelijk te leven Dan denk , voel, spreek en handel je vanuit dit Kernwezen en niet meer vanuit je lagere ego
 • Gebed en meditatie iedere dag al is het maar kort, 10 minuten iedere dag doen wonderen!
 • Alles verzaken wat ons in ons verlichtingsproces in gevaar brengt;het donker afzweren en trouw bewijzen aan God en het Licht
 • Matiging met alles wat ons in illusies kan brengen; zoals bijv. alcohol, drugs, verslavingen en onrein voedsel
 • Goed zorgen voor het lichaam (tempel van de geest) en emoties en geest zodat verlichting kan plaats vinden.

Want de wijsheid, de liefde en de kracht van God gaan alles te boven. 
Besef dat er in je kernwezen een Godsdeel is, dat er in jou een directe verbinding is met het Godsbewustzijn, de Levensbron.
Dit deel noemen we het Hogere Zelf, afgeleid van de Heilige Geest van God.
Ons Hogere Zelf is altijd gericht op God Vader Moeder,op Licht, Liefde ,Kracht en Harmonie.
Ont-wikkel jezelf totdat je dit kunt VOELEN EN LEVEN.
Dan ben je de beste versie van jezelf en de bedoelde Verlichte Mens die zijn wereld positief verandert !

Lieve lezer, mijn man en ik en de groep van verlichte mensen waarmee ik in verbinding sta en die ik spiritueel begeleid, bidden iedere dag de heilige gebeden. Je mag je als je dat fijn vindt, je altijd ook met mij en met onze lichtgroep verbinden, zodat wij samen zijn in gebed en eenheid. Hoe meer mensen bewust bidden, hoe sneller de mensen van goede wil, ontwaken en naar de 5e dimensie gaan.

In liefde, Carina.

 • Het weesgegroet wordt niet meer gebeden, ook hier zit een satanische agenda achter.
  Klik deze link aan om mijn essay hierover te lezen en te bestuderen.

 • Ik bid de heilige gebeden samen met Jeshoea ( ook de naam Jezus is door de satanisten bedacht om de echte heilige naam van Jeshoea te verbergen voor de mensheid!) Jeshoea die de Christus geworden is, heeft mij deze gebeden voor ons allen gegeven om onze chakra’s te reinigen, onze chakra’s te helen en onze chakra’s te beschermen.  Jeshoea die ons voorleefde hoe je je kunt laten overschaduwen door de Christus energie, en daarmee werd hij de Verlichte Mens; Jeshoea de Christus. Als wij de weg gaan die Jeshoea ons heeft voorgeleefd, bevrijden wij ons uit de matrix, uit het rad van karma, het eeuwig wedergeboren worden in een satanisch bepaalde wereld.  Door Jeshoea uit te nodigen in je hart en te begrijpen dat jij in het hart van Jeshoea bent, is het Christusbewustzijn en de Christusenergie steeds meer deel van je. Onthoud dat de Christus energie de éérste energie was die ooit uit de Bron ontsprongen is en steeds ontspringt. Deze energie staat voor Licht en Liefde.