CURRICULUM VITAE CARINA

Persoonsgegevens:
Carina Dresschers
Geb: 10-06-1958 te Heerlen

Adres Stichting Engelenwerk sinds 2004
Raadhuisstraat 3
6447 AP Merkelbeek.
e-mail: stichting-engelenwerk@live.nl
website: www.stichtingengelenwerk.com
k.v.k.nr. 140 82 600
Regiobanknummer NL 18 RBRB 0825 162 025 te naam van de Gast-Dresschers te Merkelbeek.

In dit C.V. staan mijn opleidingen, studies, bestuurlijke functies e.d. en erkenningen die betrekking hadden op mijn praktijk en academie.
Opleidingen:
1979 – 1982: Opleiding NFPN (Nederlandse Federatie voor Paranormale Natuurgenezers).
1980 – 1983: Opleiding klassieke Hypnotherapie.
1983 – 1986: Opleiding Shiatsu therapie.
1986 – 1989: Opleiding Hypno-Gedrags en Verbaaltherapie NLP (neuro-linguïstisch programmeren).
1989 – 1990  Master-Practitioner NLP.
1987 – 1991: Metafysica.
1992 – 1995: Esoterische wijsbegeerte.
1996 – 1999: Opleiding HBO- niveau A.F.P. (Anatomie, Fysiologie en Pathologie) (eis wet BIG).
1996 – 1998: Kinesiologie.
1996 – 1998: Orthomoleculaire basis geneeskunde.
1998 – 1999: Opleiding Voices-Dialogue en Inner Child Therapy.
1998 – 1999: Bio-energetica.
1999 – 2000: Opleiding Hypnotherapeutische Regressie Technieken.
1998 – 2000: Opleiding Orthomoleculaire klinische PNI Geneeskunde.
( Klinische Psycho-Neuro- Immunologie)
2000 – 2001: Verdieping Regressie Technieken.
2001:  Alfa-training, mindcontrole basis.
2001:  Alfa-training, mindcontrole, gevorderden.
2001 – 2002: Master opleiding Orthomoleculaire klinische PNI Geneeskunde.
2003 – 2004: Cursus Arbeidsreïntegratie combinatie Hypnotherapie.
2003 – 2019: Jaarlijkse Bijscholing Orthomoleculair Therapeut volgens klinische PNI.
2016:   2 HBO opleidingen afgesloten Medisch en Psychosociaal en voldoet hiermee aan de door de overheid verplicht gestelde z.g. Plato eisen voor beroepsbeoefenaren in de complementaire gezondheidszorg.

Juli 2019: met vervroegd pensioen mede door gezondheidsklachten.
Na 40 jaar dienstverlening einde praktijkvoering!

Werkervaring

In mijn praktijk praktiseerde ik van 1979 tot 19 juli 2019, toen gingen wij met vervroegd pensioen.
Deze disciplines beheerste ik:

* Paragnostisch mediumschap,
* Psychotherapie
* Orthomoleculaire klinische PNI Geneeskunde.

Tevens gaf ik tot 2014 evenementen, gebedsdiensten, trainingen en workshops aan particulieren en bedrijven in binnen en buitenland.

De Gebed-en meditatie avond op Goede Vrijdag voor Pasen, gaf ik nog tot 2020, ieder jaar, als bijeenkomst waar iedereen welkom was. (door de corona plandemie is dit komen te vervallen)

1979 – juli 2019: Praktiseerde in zelfstandige praktijk. Directrice van onze groepspraktijk.
1979 – 1990:  Public Relations voor NFPN verricht.
1979 – 2012: Gaf Kerst en Engelmeditaties waarvan de opbrengst altijd rechtstreeks naar een kinderdoel ging via mijn stichting.
1980 – 2019: Gaf cursussen, workshops, na- en bijscholingen aan particulieren, bedrijven en  Masterclasses aan collegae.
1993 – 2014: Werkte als directrice en docente aan mijn academie : Academie voor Energetische Natuurgeneeswijzen.
2002 – 2012: Organiseerde én presenteerde voor Nederland Wereld Engelen Dag.
2012- 2020: Jaarlijkse gebed- en meditatie avond op Goede Vrijdag. 

Lidmaatschappen, functies, erkenning

1979 – 1990: Lid van de NFPN (beroeps organisatie van Paranormale Genezers).
1979 – 1990: Public relations voor de NFPN.
1984 – 1990: Coördinator van de Toelatingscommissie district zuid-oost (Oostbrabant-Limburg) v.d. NFPN.
1988 – 1990: Voorzitterschap district zuid-oost v.d. NFPN.
1988- 1990: Afgevaardigde naar de Koepel organisatie Paranormale Genezers.
1990 – 2019: Lid van de VBAG (Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze – de grootste beroepsvereniging van Nederland).
1993 – 2005: Oprichten en besturen van Opleidingsinstituut , voor het opleiden van paranormaal begaafden: “Praktische opleiding tot Paranormaal Genezer(es)” (HBO Opleiding).
1996: Convenant van mijn school / academie met  VBAG. 
1996: Convenant van mijn school / academie met  ANG (Alliantie Natuurlijke Geneeswijzen).
2000: Register-therapeutschap (eis wet BIG) door Sirtag (Stichting Instituut voor Registratie van Therapeuten Andere Geneeswijzen).
2000: G.T.A.G. Therapeut (Geregistreerd Therapeut Andere Geneeswijzen).
2000: A-lid MBOG (Maatschappij ter Bevordering Orthomoleculaire Geneeswijze).
2001: Vergunning van Inspectie Gezondheidszorg Limburg voor het voeren van een eigen Apotheek enkel voor Orthomoleculaire, Fythotherapeutische, Gemmotherapeutische en Homeopathische Middelen.
2004: Oprichten en besturen van Stichting Engelenwerk, waarin alle gedachtengoed van mij bewaard word. Tevens beheert de stichting de opbrengsten van de door mij belangeloos gegeven evenementen en steunt hiermee doofstomme en kansarme kinderen.
2005- 2019: Oprichten en besturen van Academie voor Energetische Natuurgeneeswijzen.
2005: Convenant van mijn Academie voor Energetische Natuurgeneeswijzen met V.B.A.G. en Sirtag en G.T.A.G.
2010: SRBAG (stichting registratie beroepsbeoefenaren alternatieve geneeswijzen)
2013: RBCZ: HBO Register beroepsbeoefenaren complementaire gezondheidszorg
2016: SCAG: Stichting complementaire en alternatieve geneeswijzen, geschillencommissie
2018-19: KAB koepel alternatieve geneeswijze, geschillen orgaan

Aan de academie kon men tot 2012 de volgende opleidingen volgen: 
1 de HBO opleiding voor Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut volgens de psycho-neuro-immunologie
2 de HBO opleiding Anatomie-Fysiologie en Pathologie

DOELSTELLING STICHTING ENGELENWERK

De doelstelling van Stichting Engelenwerk is:

het gedachtegoed van het paragnostische medium, de Mystica Carina Dresschers, in de vorm van het gesproken woord, beeldmateriaal, schriftmateriaal, de video en foto opnamen e.d. te bewaren en verspreiden.
Hiervoor is ook de website van stichtingengelenwerk bedoeld. 


De Mystica Carina wil geïnteresseerden d.m.v. deze website en evenementen e.d. spiritueel helpen te groeien. Hierdoor heling, genezing en verlichting bewerkstelligen.
Stichting Engelenwerk is een non-profit organisatiedit betekent dat zowel Carina, als haar team van hoofden en vrijwilligers, alle diensten geheel belangeloos verrichten.

Carina zegt: “Mijn team en ik, achten onszelf in dienst van de Goddelijke Bron en de Engelen en verrichten deze werken ten bate van de mensheid en de behoeftige kinderen.
Alle financiële opbrengsten van de door de stichting georganiseerde evenementen en van de engelenvrienden (de donateurs) vloeien volledig in de kas van de stichting.  
Het geld wat ik en mijn team en de engelenvrienden (de donateurs) belangeloos bijeen brengen Stichting Engelenwerk, is bedoeld om rechtstreeks anderen te ondersteunen, m.n. kinderen die in nood zijn.
Mijn stichting Engelenwerk steunt altijd kinderdoelen van kleinschalige projecten, waarmee wij een directe contact lijn onderhouden. Zo komt iedere cent bij de kinderen!
Momenteel is dit het kindertehuis in Oeganda “Home sweet Home”,  opgericht en geleid door de Nederlandse Suzan en haar man Zenon. Geweldige bijzondere mensen met een groot hart.”

Stichting Engelenwerk organiseerde voorheen, van 1979 tot 2013, jaarlijkse 2 evenementen gepresenteerd door Carina, te weten Wereld Engelen Dag in oktober en de Kerstmeditatie in december.
De doelstelling van Wereld Engelen Dag (WED) was onder leiding van Carina ons te verbinden met alle mensen op de wereld die bezig zijn met WED en contact te maken met de energie van de Engelen en andere Licht en Liefde wezens.
Carina hielp en helpt ons belangrijke groei en ontwikkeling door te maken en heling en kracht te ervaren in deze zo belangrijke tijd, de tijd naar Verlichting toe.

De doelstelling van de Kerstmeditatie of Nieuwjaars-meditatie was contact te maken met het Christusbewustzijn; de universele liefde en de cyclus van het voorbije jaar goed overdacht en bewust af te sluiten en ons voor te bereiden op het komende jaar welk een hogere trilling meebrengt met andere leerprocessen en opdrachten.

Wereld Engelendag en de Kerst en Nieuwjaarsmeditatie evenementen worden vanaf 2012 niet meer gepresenteerd. 

KINDERDOEL STEUNEN

Al vanaf het eerste begin, in het jaar 1979, dat Carina meditatie avonden hield in haar eigen huis, brachten mensen geschenkjes mee en wilden een donatie, dus geld geven.
Vanaf die allereerste keer heeft Carina het geld weggegeven aan een goed doel.
In opdracht van haar Begeleiders aan een kinderdoel. Zo blijft haar dienstverlening zuiver en onbaatzuchtig.

Toen de evenementen steeds massaler werden en er steeds meer geld geïnvesteerd moest worden, maar er ook winst uit de evenementen kwam, heeft zij Stichting Engelenwerk opgericht in 2004.
Deze stichting is een non-profit organisatie en heeft ook bij de belastingdienst deze status.
Dat houdt in dat transparant is wat er binnen komt én waar het geld naar toe gaat.
Het geld gaat rechtstreeks, zonder dat iemand er één cent aan verdiend, vanuit Stichting Engelenwerk naar kinderdoelen.
Letterlijk bedoeld om de allerarmste en meest behoeftige kinderen in kleinschalige projecten te ondersteunen. Het geld wordt ook daadwerkelijk aan de kinderen besteed en er word veel goeds mee gedaan.
Een mooier en dankbaarder doel dan kinderen is er niet.
Carina zegt altijd: “alle kinderen van de wereld, zijn de zorg van ons ALLEMAAL”.