WERELD ENGELEN DAG 2001-2012

Wereld Engelen Dag werd altijd gehouden op een zondag in oktober.
Dit evenement, Wereld Engelen Dag, was gevraagd om te houden, door de Engelen zelf! Dit moest wereldwijd gehouden worden. Een engels medium kreeg dit door en zo geschiede. 
WED betrof een cyclus van 2001 t/m 2012, een belangrijke tijd naar verlichting toe.
Over de hele wereld werd in heel veel landen ieder jaar een wereld engelen dag gehouden.
Ik mocht dit vanaf 2002 organiseren en presenteren, dit was een opdracht van mijn Begeleiders. Ik heb dit evenement 11 keer als engelenmedium gepresenteerd, de hele dag en het dagprogramma kreeg ik door van de engelen. 
En samen met een geweldig en groot team aan vrijwilligers, is dit mogelijk geweest voor mij als paragnostisch engelen medium, om deze dag te kunnen presenteren als een kanaal voor de mensen die deelnamen.
De laatste, de cyclus complementerende keer, werd 7 oktober 2012 gehouden!

De doelstelling van Wereld Engelen Dag was:
het bewust in contact treden met de Engelen en Hun liefde, nabijheid en heling voor ons ervaren. 

Hier vind u alle informatie over de Nederlandse Wereld Engelen Dag. U VINDT HIER OOK GELEIDE MEDITATIES OM TE DOEN.

 

Jaargetal van WED

Naam van de Aardengel

samenwerkings verband met Aartsengel

Plaats van indalen op aarde

Thema WED

1

2001

Jaspis

Alle Aartsengelen samen

London

Engelenenergie

2

2002

Jade

Alle Aartsengelen samen

Kashmir

Engelencontact

3

2003

Robijn

Alle Aartsengelen samen

Berlijn

Hartsenergie

4

2004

Kristal

H.A. Jophiël

Kaukasus

Bezieling

5

2005

Malachiet

H.A. Rafaël en Chamuël

Chili

Heling en genezing

6

2006

Lapis Lazuli

Chamuël

Afghanistan

Vriendschap

7

2007

Toermalijn

Michael

Brazilië

Goedheid en bescherming

8

2008

Seleniet

Gabriel

Amerika

Zuivering en zuiverheid

9

2009

Aquamarijn

Haniël

Nigeria Afrika

Bewustzijn (dus ont-wik-kelen)

10

 2010

 Ioliet

 Zadkiël

 Sri Lanka

 Overgave

11

2011

Charoiet

Jophiël

Siberië

Devotie

12

2012

Charoiet

Jophiël en Metatron

de totale aarde

DEVOTIE & VERLICHTING

In 2004 heb ik stichting Engelenwerk opgericht en daar kwam op een gegeven moment ook een website bij.
Vanaf de Wereld Engelen Dag 2005 is er informatie over mijn evenementen op de site gezet.

Hier vind u uitleg over de thema’s en de aartsengel en aardengel behorende bij die betreffende WED.

WERELD ENGELEN DAG 2005

Hier volgt informatie over WED 2005 die ik heb mogen ontvangen en doorgeven.

Thema:  Heling en Genezing.
Samenwerkingsverband tussen Aardengel Malachiet en Aartsengelen Rafaël en Chamuël.

Aartsengel Rafael hoort bij chakra 2 en stuurt de genezende engelen aan, om ons te helpen met gezondheidsproblemen van lichaam, emoties en geest.Hij helpt ook om gezond te blijven en verlicht bij karmische ziekten. Zijn lichtstraal is groen.

Aartsengel Chamuël,chakra 4; de aartsengel die God ziet. Zij stuurt de engelen aan van de liefde en die bewapenen tegen haat en wreedheid, geven troost en bevechten alles wat haaks staat op liefde. Chamuël helpt bij het leren geven van liefde; ook aan jezelf en aan anderen. Zij stimuleert: mededogen, vergeving, respect, vriendschap, alle relaties en communicatie. Op wereld niveau helpt Chamuël bij het oplossen van geloofs en rassenconflicten. Haar lichtstraal is roze-oranje (universele liefde).

Aardengel Malachiet die vannacht ingedaald in Chili heeft de volgende eigenschappen:
zijn energie werkt begrijpend en geeft stabiliteit, werkt op alle chakra’s maar vooral op het hartchakra.
Zijn groene licht energie uitstraling is golvend en zijn element is water.
Hij werkt zeer sterk zuiverend en ontzurend, heft storingen op en verlicht en geneest hartepijnen in de breedste zin.
Stimuleert de werking van hersenactiviteit, ideeën en gedachten en visioenen.
Versterkt het zien, letterlijk en het inzicht en stimuleert de sexuele energie.
Het allerbelangrijkste is dat Aardengel Malachiet oude pijnen en trauma’s opheldert wanneer men zich daar moedig voor openstelt en deze helpt op te ruimen.
Hij geeft de mogelijkheid NU op aarde bij ons allen een hernieuwde verbinding te laten ontstaan tussen chakra 3 en chakra 4 op niveau 3 en 4 van beide chakra’s.
Dat betekent dat wij de afscheiding tussen het kleine ik en de grote ik in onszelf, tussen ons ego en het Hogere Zelf kunnen opheffen en de verbinding kunnen herstellen; de blokkades van de afscheiding kunnen oplossen.
Dan kun je oprecht houden van jezelf omdat je weer weet en voelt dat je in wezen goddelijk bent.
Zo kun je een zuivere dienstbaarheid ontwikkelen omdat je het belang van het geheel, het Godsplan, dus alle mensen en de aarde, bij al je beslissingen automatisch vooropstelt en uitvoert.
We gaan zo van ” ikke” naar “wij”, dus naar eenheidsbewustzijn en dat is wat verlichting is!
————————–

WERELD ENGELEN DAG 2006

Hier volgt informatie over WED 2006 die ik heb mogen ontvangen en doorgeven.

Wereld Engelen Dag 1 oktober 2006.

Thema: VRIENDSCHAP.
Samenwerkingsverband tussen Aardengel Lapis Lazuli en Aartsengel Chamuël.

Carina mocht begin september 2006 weer doorkrijgen van haar Begeleiders welke Aardengel en waar deze dit jaar voor WED zou indalen.
Het is Aardengel Lapis Lazuli en Hij is ingedaald in Afghanistan in de nacht van 29 op 30 september.
Lapis Lazuli is de Aardengel van Vriendschap en werkt samen met H. Aartsengel Chamuël welke alle relaties beheert.
Vriendschap is het Thema van WED 2006.
Aardengel Lapis Lazuli heeft een blauw gouden energie en deze werkt als sterkste op het keelchakra, chakra 5.
Versterkt de Wil, de goedheid, hulpvaardigheid en zorgzaamheid en beschermt tegen slechte invloeden. Deze Aardengel energie maakt rustig en kalm op een plezierige manier, helpt ons onszelf makkelijker en rustiger te uiten.
Geeft kracht en moed.
Iedereen wordt gezegend met deze genoemde eigenschappen, maar speciaal diegenen die zich overspannen en depressief voelen zullen nieuwe levensmoed en energie ervaren.

Aardengel Lapis Lazuli helpt ons om duidelijk naar onze eigen mogelijkheden te kijken, deze te kunnen zien en te gebruiken, als we daar open voor staan.
Wij zullen meer zelfvertrouwen en kalmte ervaren in onszelf en ons leven onder invloed van Zijn energie. In het oude Egypte werd de steen Lapis Lazuli als Heilig beschouwd en Steen des Hemels genoemd.
Een Aardengel kiest altijd een naam van een edel of halfedelsteen om Zijn energie aan ons kenbaar te maken EN omdat Hij letterlijk in het gesteente van de planeet aarde indaalt.
Een Aardengel heeft tot taak God in de Materie te brengen.
Nu in het verlichtingsproces, om de aarde als planeet en alles wat er op leeft; de mineralen,de planten de dieren, de mensen en alle elementen OOK tot verlichting te helpen komen.

Aartsengel Chamuël heeft een roz-oranje energie welke als je Haar aanroept Zij rechtstreeks in je hart, chakra 4, brengt, om hartenpijn (ook vanuit vorige levens) te helen en je te helpen je hart open te stellen voor de universele liefde: het Christusbewustzijn.
Het kunnen toelaten van de liefde vanuit de Bron en vanuit je ziel naar anderen en naar alles, dus eenheidsbewustzijn ervaren.
Evenals het kunnen toelaten van de liefde die je van anderen en alles wat leeft ontvangt en hier innig dankbaar voor zijn. Deze dankbaarheid laat je liefdesvermogen krachtig en snel groeien.

Op W.E.D. hebben we in het Aardengel-steenaanbiddingsritueel deze Heilige en Liefdevolle en Vriendelijke Energie van het samenwerkingsverbond van de Heilige Aardengel Lapis Lazuli en de Heilige Aartsengel Chamuël ervaren. Iedereen mocht om de beurt een halfedelsteen Lapis Lazuli vasthouden en eerbiedig 3x zijn eigen naam uitspreken (in stilte) en 1x de naam van de Aardengel uitspraken(in stilte).
Hiermee verbond iedereen zich met de energie van deze missie van de Aardengel en de Aartsengel en kregen heling EN gaven onze energie en ons bewustzijn aan de missie.
Zo dienen we Het Goddelijke Plan.
Daarna stak een ieder een kaarsje aan en ging terug zitten op zijn plek om te mediteren.
Dit hele gebeuren werd door Carina verbaal en door Linda Klinkers muzikaal begeleidt.
Hierna volgde een door Carina geleide meditatie over het samenwerkingsverbond van deze Engelen uit de Hoogste Hiërarchieën van de Spirituele en de Materialisatie stroom.
—————————

WERELD ENGELEN DAG 2007

Hier volgt alle informatie over WED 2007 die ik heb mogen ontvangen en doorgeven.

Thema: GOEDHEID en BESCHERMING.
Samenwerkingsverband tussen Aardengel Toermalijn en Aartsengel Michaël.

Mijn gechannelde begeleiding voor de aanbiddingsceremonie. 

Helpers bij de aanbiddingtafels.
Mensen volg hun aanwijzigingen.
Iedereen gaat in absolute stilte naar een aanbiddingpunt, je neemt de toermalijn in beide handen, spreekt in gedachten eerbiedig je eigen naam uit en neemt daarmee de hoge trilling van de energie van de toermalijn in je aura op.
Hierdoor wordt er aan je zenuwstelsel gewerkt en vind een hoogstaande energie overdracht plaats. Dat gaat heel snel.
Daarna steek je een kaarsje aan om deze engelen te vereren en licht aan de wereld aan te bieden.

Ik mocht begin september 2007 weer doorkrijgen van mijn Begeleiders welke Aardengel en waar deze dit jaar voor WED zou indalen.
Het is Aardengel Toermalijn en Hij is ingedaald in Brazilië in de nacht van 30 september op 1 oktober.
Toermalijn is de Aardengel van Goedheid en Bescherming en werkt samen met H. Aartsengel Michaël die het goede bewaakt en tegen het kwade beschermt. Goedheid en Bescherming zijn dan ook de thema’s van W.E.D. 2007.

Aardengel Toermalijn heeft net als aarstengel Michaël een blauw gouden energie en deze werkt als sterkste op het voorhoofdchakra, het derde oog. chakra 6.
Samen stimuleren zij het edelste en gevoeligste in de mens.
Deze energie maakt helder en versterkt de geest, duizeligheid verdwijnt en de stap van de mens wordt vast en zeker.
Hij stimuleert op rechtop te gaan en door te zetten ook als het moeilijk is.
Chaos wordt omgezet in rust en harmonie.
Negativiteit van ons zelf, zoals woede, opgekropte agressie en ongeduld, worden omgezet in een positieve levensinstelling. Bij verdriet is de energie zeer troostend en bemoedigend.

Net als Michaël beschermt en neutraliseert Toermalijn negatieve energieën van gsm masten, computerstraling, elektrische spanningsvelden, electro smog enz. Deze energieën worden geneutraliseerd en de vermoeidheid die daardoor ontstaat wordt geëlimineerd.
Ook biedt Toermalijn samen met Michaël bescherming tegen de invloed van negatieve mensen, zodat de focus op de eigen verlichting blijft.
Hij versterkt vertrouwen en overgave aan de Bron.
Versterkt de Wil, de goedheid, hulpvaardigheid en zorgzaamheid en beschermt tegen slechte invloeden van welke aard dan ook.
Deze Aardengel energie maakt rustig en kalm op een plezierige manier, helpt ons onszelf makkelijker en rustiger te uiten.
Geeft kracht en moed.
Iedereen wordt gezegend met deze genoemde eigenschappen, maar speciaal diegenen die zich belaagd voelen door negatieviteit van binnen uit of van buiten af, zullen zich bevrijdt en beschermt voelen en nieuwe levensmoed en positiviteit ervaren!

Deze machtige Engelen omhullen ons met hun krachtige helende energieën en helpen ons om duidelijk naar onze eigen mogelijkheden te kijken. Deze te kunnen zien en te gebruiken, als we daar open voor staan.
Wij zullen meer zelfvertrouwen en kalmte ervaren in onszelf en ons leven, onder invloed van Hen.

In het oude Egypte werd de steen Toermalijn als Heilig beschouwd en Steen der Bescherming genoemd.
Een Aardengel kiest altijd een naam van een edel of halfedelsteen om Zijn energie aan ons kenbaar te maken EN omdat Hij letterlijk in het gesteente van de planeet aarde indaalt.
Een Aardengel heeft tot taak God in de Materie te brengen.
Nu in het verlichtingsproces, om de aarde als planeet en alles wat er op leeft; de mineralen,de planten de dieren, de mensen en alle elementen OOK tot verlichting te helpen komen.

Aartsengel Michaël heeft een blauwe energie welke als je Hem aanroept Hij rechtstreeks in je voorhoofdchakra, chakra 6, brengt. Om je hoofd helder en je doel duidelijk te maken, waarom je hier bent, wat jouw opdracht is: als mens als lichtwerker in welke hoedanigheid dan ook.
Hij helpt je om negatieve ego stukken als jaloezie, gierigheid, haat, woede en ontrouw en kortzichtigheid te onderkennen en op te ruimen.
Zodat je goedheid en waarheid kunt zien en voelen en dit toepassen in je leven.
Hij biedt je alle bescherming die je nodig hebt tegen deze negativiteit om waarlijk positiviteit te voelen en uit te dragen.
Dan wordt je een soldaat in zijn leger, een lichtsoldaat, een lichtwerker. En zo ben je ontvankelijk voor de Christus energie; de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde.
Zuivere liefde voor jezelf en zuivere liefde en goedheid voor anderen.
Daarmee help je jezelf in het verlichtingsproces en help je anderen in hun verlichtingsproces.
Zo ontstaat waarlijk eenheid tussen ons mensen en uiteindelijk eenheid op de aarde.
———————————

WERELD ENGELEN DAG 2008

Thema: ZUIVERING EN ZUIVERHEID 
Samenwerkingsverband: AARDENGEL SELENIET EN AARTSENGEL GABRIëL.

Ik mocht begin september 2008 weer doorkrijgen van mijn Begeleiders welke Aardengel en waar deze dit jaar voor W.E.D. zou indalen en met welke Aartsengel deze dit jaar samenwerkt.
Het is Aardengel Seleniet en Hij is ingedaald in Amerika in de nacht van 3 op 4 oktober en hij werkt nauw samen met de HA Gabriël.
Zuivering en Zuiverheid is het Thema’s van WED 2008.
Seleniet is de Aardengel van Inzicht en werkt samen met de H. Aartsengel Gabriël die Hoop en Harmonie vertegenwoordigt.
———————————–

WERELD ENGELEN DAG 2009

Hier volgt informatie die ik mocht doorkrijgen en door geven voor Wereld Engelen Dag 2009.

Thema:BEWUSTZIJN
Samenwerkingsverband:AARTSENGEL HANIëL EN AARDENGEL AQUAMARIJN.

Uitleg energetische werking en samenwerking Aartsengel Haniël en Aardengel Aquamarijn

BEWUSTZIJN Be-wust-zijn is het thema van WED 2009 tot WED 2010.
In de nacht van 3 op 4 oktober is in Nigeria Afrika de H.Aardengel Aquamarijn ingedaald.

H.Aartsengel Haniël is een van de engelen die de Goddelijke aspecten of principes representeren. (net als Michaël, Rafaël,Gabriël,Chamuël en Uriël)
Zijn kleur is lichtblauw, horend bij het 6e chakra van de spiritueel bewuste mens.
Zijn naam betekent: Glorie van Gods Genade.
Werkt in op chakra 6, 3e oog.
Zijn energie en taak: Hij geeft ieder wezen de kracht om op te staan, zich op te richten en tot volle wasdom te komen.

Haniël brengt:
inzicht en zelfreflectie.
helpt ons onze ware grootte te erkennen en beleven.
bewustzijn in het dagelijkse leven integreren.
illusies te doorzien.
met zelfinzicht te handelen en te leven.
vreugde, kracht, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, grootsheid en kalme stilte te ervaren.
De oorspronkelijke bestemming en vorm worden verwezenlijkt, Hij versterkt, zuivert en brengt energieën met elkaar in evenwicht.
Hij werkt aan de oertrauma’s die in het onbewuste onderbewustzijn van alle mensen aanwezig zijn en helpt deze te op te heffen. Maar hiervoor is jouw bewustzijn van je eigen Godsdeel nodig. Als je beseft, voelt en bewust bent dat je in wezen Goddelijk bent, Gods innerlijke Richter in je draagt, dit is je Hogere Zelf; dan geef je NU Haniel en Aquamarijn toestemming om tot op het diepste niveau in jou op te ruimen.

De Aardengel Aquamarijn geeft zeer spirituele energie met een sterk kalmerende werking, kleur lichtblauw.
Zowel de halfedelsteen aquamarijn als de Aardengel Aquamarijn geven een zeer spirituele energie met een sterk kalmerende werking (zowel geestelijk als lichamelijk).
de energie maakt oprecht, eerlijk, tolerant, onbezorgd, ontspannen en vrolijk.
Hij maakt dynamisch, volhardend, doelgericht en succesvol. Helpt om projecten of persoonlijk zaken af te ronden want Hij zorgt voor helderheid van geest als je verward bent, verscherpt de waarneming en bevordert zelfexpressie.
Aquamarijn helpt bij en tijdens meditatie.;de energie bevordert spirituele groei, mediamieke gaven, intuïtie en helderziendheid , helpt om beter open te staan voor het hogere en paranormale vermogens te ontwikkelen.
Fysiek helpt deze energie bij keelpijn, opgezwollen klieren, schildklierproblemen, brengt balans in het hormoonstelsel en stimuleert groei. Het heeft een gunstige werking op de ogen en slijmvliezen en kalmeert overmatige reacties van het immuunsysteem, zoals allergieën (met name hooikoorts) en auto immuunziektes.
Aquamarijn helpt je om uitdrukking te geven aan je gevoelens en ondersteunt het durven uitspreken daarvan.
Ook helpt aquamarijn om je zielepad beter te verstaan en ondersteunt je innerlijke communicatie met je Hogere Zelf.

Haniël en Aquamarijn helpen onze energie van de 4e naar de 5e dimensie te tillen, de dimensie waar je gidsen en leraren hun lessen onderwijzen,waar je je bevindt in de aanwezigheid van Al dat Is en waar je je bewust bent van je Verbondenheid met de Bron. Hun Lichtstralen zijn lichtblauw en werken bijzonder in op chakra 6. Hun samenwerkende energie is: bewustzijn; Ze roepen op tot bewust willen weten en werkelijk zijn.

Tip: draag een mooie aquamarijn op je lichaam, liefst bij je hals of in je zak om bewust te zijn van de hulp van deze Engelen en de energie te gebruiken van aquamarijn.

Als je bid, roep dan ook deze Engelen te hulp:
“Ik vraag de H.Aartsengel Haniël en de H.Aardengel Aquamarijn, schenk mij be-wust-zijn”.
—————————-

WERELD ENGELEN DAG 2010

Hier volgt  informatie over WED 2010 die ik heb mogen ontvangen en doorgeven.

Thema: OVERGAVE
Samenwerkingsverband:  AARTSENGEL ZADKIëL EN AARDENGEL IOLIET.

Heilige Aartsengel Zadkiël
Naam betekent: welwillendheid van God
Kleur: violet
Chakra’s: 5/6/7
Zadkiel is de Aarstengel van de 7e straal= de ultraviolette straal. Hij helpt de mens zich te verheffen van het lagere naar het Hogere Zelf.

Samenwerkingsverband tussen Heilige Aartsengel Zadkiël en Heilige Aardengel Ioliet. Thema is OVERGAVE

Heilige Aartsengel Zadkiël
Naam betekent: welwillendheid van God
Kleur: violet
Chakra’s: 5/6/7

Zadkiel is de Aarstengel van de 7e straal= de ultraviolette straal. Hij helpt de mens zich te verheffen van het lagere naar het Hogere Zelf.

HA Zadkiel geeft ons de moed en de kracht en de drang om te streven naar : volmaaktheid en echte wijsheid, naar ware kennis.
Hij geeft ons het vermogen ons bij de Goddelijke energieën aan te sluiten.
Hij brengt: verlossing,vrijheid,volledige zuivering en ontplooiing.
Hij helpt ons een bewustzijnssprong te maken.
Hij geeft gevoelens van gelukzaligheid en harmonie. Ware overgave.
Hij brengt stilte en balans, zorgt voor integratie.
Zadkiël verbindt hemel en aarde, ontspant en bevrijdt ons van beperkingen en onvolkomenheden en gebonden zijn aan wie of wat dan ook, waarvan wij vrij willen zijn.
Hij helpt je niet steeds dezelfde fouten te maken, waardoor transformatie naar je betere ik ontstaat en de ontlading van karma. Wanneer je Hem aanroept voel je meteen zijn leiding, ook in moeilijke tijden.
Hij helpt ons spiritueel volwassen te worden en Meesterschap te ontwikkelen, wanneer wij daar vurig naar verlangen.

Zadkiël is de Engel van Bevrijding, vervolmaking en transformatie. Hij is werkzaam op de Violette Straal. Maar ook draagt zijn diepwerkende trilling een glans van indigo en diep turkoois, dat onze gedachten laat rusten tot verstilling, meditatie en helder schouwen in de diepten van ons wezen. Niets is perfect, maar alles is volmaakt binnen het Goddelijke Plan.
We krijgen zicht op onze groeiprocessen, onze capaciteiten, en leren positief met onze dagdagelijkse beperkingen en pijnen om te gaan. Zadkiël steunt ons om via liefdevolle acceptatie het nodige om te vormen met speelse discipline en oprechte zelfwaardering. Wanneer wij vertrouwen op onze innerlijke Goddelijke Leiding, blijven wij stabiel te midden “de stormen van het leven” en putten wij er zelfs kracht uit. Uitdagingen slijpen de ruwe steen tot een schitterende diamant !
Aartsengel Zadkiël, verheft ons lagere zelf met de ultraviolette vlam. Omhult ons met de engelen van genade en helpt ons onszelf en anderen te vergeven en te bevrijden. Schenkt ons ware overgave aan God.

Ioliet = komt van het Griekse woord voor violet. Heilige Aardengel Ioliet, net als de spirituele steen Ioliet, stimuleert inzicht en kennis.
Hij helpt je ontdekken wie je bent en geeft je de kracht om jezelf te zijn.
Het bevordert onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en vermindert hiermee problemen met afhankelijkheid (van zowel van stoffen als mensen) en verslavingen.
Hierdoor bevordert de steen ook gezonde en gelijkwaardige relaties.
Spiritueel bevordert Ioliet visoenen en visualiseren en beschermt tijdens buitenlichamelijke reizen en ervaringen.
Hij helpt de chakra’s in balans brengen.
Lichamelijk werkt Ioliet koortsverlagend en bacteriëndodend en heeft een positieve werking op de hypofyse, de ademhaling en de holtes, malaria, migraine en vermindert de opslag van teveel vet in het lichaam.

Het samenwerkingverband van Zadkiël en Ioliet brengt in essentie Overgave- Over-Gave tot stand.

Overgave bestaat uit 3 niveaus en aspecten:

1. het staken met de strijd, zodat vrede kan ontstaan
2. het aanvaarden wat op dat moment niet verandert kan worden, zodat acceptatie en berusting kan ontstaan
3. toewijding aan God om je boven jezelf te verheffen, zodat zuivere dienstbaarheid aan de Bron en het Plan kan ontstaan.

Geleide meditatie door Carina met de H. Aartsengel Zadkiël en de H. Aardengel Ioliet.
(Advies: neem 1, niet 2 of 3 of meer, enkel maar één onderwerp van jezelf in gedachten, in je focus, wat jij écht oprecht kwijt wilt van jezelf of uit jouw leven.)

Maak contact met je Beschermengel en deze vraagt je: ga je met mij mee naar het hart van het universum? je dient duidelijk in jezelf JA te zeggen en dan ga je door de tachyonen laag die je helemaal ontstoort, neem de tijd om dit te ondergaan.

Nu kom je in het hart van ons universum, hier stroomt volstrekt harmonieuze energie, nulpuntsenergie door je heen.
Je bent helemaal bij jezelf met aandacht en energie, je ervaart de fantastische nabijheid van je beschermengel die machtig is, dat ervaar je nu.
Nu reis je door naar de fotonenenergie gordel, energie van de machtige Pleiaden.
Je wordt doorstroomt met licht en liefde …
Na deze heling ben je klaar voor de echte reis die vandaag de bedoeling is …

Nu vraagt je beschermengel: Ben je bereidt alles los te laten wat donker in jou is? ja of nee?
Ben je bereidt tot transformatie naar een Lichtwerker? ( je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen), Indien Ja, snellen nu vele engelen toe om je te begeleiden.
Jouw persoonlijk engel en de anderen die toegestroomd zijn, nemen je mee door vele universa naar het universum welke alle universa omvat: daar waar de Geestgod woont en de Bron haar oorsprong heeft.

Nu ben je klaar voor de ontmoeting met H. Aartsengel Zadkiël en de H. Aardengel Ioliet: je gaat nu door een kristallen poort en komt in een ruimte die volledig uit Lichtenergie bestaat.
H. Aartsengel Zadkiël en de H. Aardengel Ioliet begroeten je, jij buigt heel diep voor hun enorme macht en kracht en uitstraling.
Je hoort hun stemmen in je hoofd: ben je bereidt Ons aan jou te laten werken zodat je transformeren kunt van een onbewust naar waarlijk bewust mensenkind? Wij vertegenwoordigen de Hogere Wil en vragen jouw volledige overgave.
Indien ja: je wordt op een iolieten tafel gelegd. Zadkiël aan jouw hoofdeinde en Ioliet aan jouw voeteneinde. Zij vragen:
Ben je bereidt deze BLOKKADE, dit obstakel wat je als focus uitgekozen hebt, in jezelf en in jouw leven, wat tussen jou en je transformatie naar Lichtwerker in staat, los te laten? Ben je waarlijk bereidt los te laten?
Want jij bent in diepste wezen Goddelijk en zonder jouw wil kunnen wij jou niet helpen, jij moet het echt waarlijk willen en je overgeven aan de Hogere Wil. Hier daar waar je bent werkt de Geestgodsenergie, de energie van het centrum der centra: zuiverend.
Alle negatieve afwijkende energieën zullen dan worden weggehaald, van entiteiten, donkere magie tot negatieve gedachten en emoties en energieën van negatieve buitenaardsen; alles wat jouw transformatie zou kunnen saboteren in en om je heen, alles wordt dan verwijderd uit je aura.

Van sommige obstakels die jouw transformatie tegenhouden wordt je nu bewust, maar door overgave aan de engelen kun je ook wat onbewust voor je is: NU loslaten. Wederom dien je oprecht en volmondig zonder voorbehoud JA te zeggen.

Nu worden alle chakra’s één voor één gezuiverd, het ultraviolette licht stroomt in ieder chakra, je ervaart allerhande sensaties en het wordt steeds lichter in het chakra. Tot op celniveau laat je nu deze BLOKKADE los. Tot in het onbewuste onderbewustzijn laat je deze BLOKKADE los. Heftig maar héérlijk. Alles wat niet goed is wordt weggehaald en er komt steeds meer violet licht voor in de plaats. Ervaar dit in je hoofd, gevoel en aura. JOUW donker wordt nu jouw Licht. Het voelt bevrijdend en fantastisch, , dit is oeroud en een nieuw ongekend begin. Je wordt geholpen je lagere zelf te verheffen naar je Hogere Zelf toe. Zo kun je nu de beste versie van jezelf worden en zijn! je aura straalt violet licht uit.

Je wordt door jouw persoonlijke engel en een engelenschaar teruggevoerd door alle universa en alle energie lagen terug naar de aarde. Bedank alle licht en liefde wezens, van groot naar klein, van zeer machtig tot ondergeschikt en wees je bewust van jezelf in hernieuwde vorm. Bedank je Beschermengel en Zadkiël en Ioliet en roep Hun iedere morgen en avond aan en vraag om leiding en over-gave. Maak je er klaar voor je ogen te openen en als een nieuw mens, een lichtwerker vol overgave en dienstbaarheid, deel te nemen aan het leven om je heen.

Tip: draag een IOLIET aan een hangertje.
—————————-

WERELD ENGELEN DAG 2011

Hier volgt informatie die ik heb mogen ontvangen en doorgeven over wereld engelen dag 2011

Thema:DEVOTIE
Samenwerkingsverband: AARTSENGEL JOPHIëL EN AARDENGEL CHAROIET.

Devotie is overgave en toewijding vanuit bewustzijn naar God de Vader en de Moeder. Hoe denk ik, hoe voel ik, hoe spreek ik en hoe doe ik? Is dit congruent met mijn devotie of dien ik dat bij te stellen. 

Heilige Aartsengel Jophiël
Naam betekent: schoonheid van God, God is mijn waarheid
Kleur: goud
Chakra’s: 7
Jophiël is net als Zadkiel is de Aarstengel van de 7e straal= de ultraviolette straal. Zij is de vrouwelijke complementaire energie van Zadkiël, Zij werken samen.
Jophiël helpt de mens zich te verheffen van het lagere naar het Hogere Zelf, specifiek naar devotie toe.

Dit gebed heb ik mogen doorkrijgen vrijdag 14 oktober 2011 in de ochtend: (en ik bid dit tot de dag van vandaag (januari 2017) iedere dag!

Gebed tot de HA Jophiël en de HA Charoiet :

HA Jophiël en HA Charoiet schenk mij devotie.
Help mij oprecht en doorvoeld devoot te leven.
Laat God mijn middel en mijn doel zijn.
Want ik ben waarlijk een kind van God Vader Moeder,
Vol Licht, vol liefde en vol kracht.
Dank voor Uw hulp.
Zo zij het.

Het voorgaande jaar van oktober 2010 tot oktober 2011 heersten de HA Zadkiël en de HA Ioliet.
Zadkiël en Jophiël werken samen, zij samen vormen zij de verbinding tussen hogere en lagere bereiken, kunnen energieën en impulsen laten opstijgen en neerdalen.
Mij is doorgegeven dat Jophiël de zogenaamd “vrouwelijke” complementaire energie is van dit duo, en Zadkiël de zogenaamd “mannelijke” energie.
Feit is dat ik al voordat ik exact door mocht krijgen welke aartsengel nu zou gaan heersen, steeds die verfijnde en o zo zachte energie mocht voelen en gouden energieën zag.

Hieronder heb ik voor jullie alle relevante informatie in schema gezet:

De Heilige Aartsengel Jophiël

De Heilige Aardengel Charoiet

Naam:  Jophiël

Betekent:schoonheid van God,God is mijn waarheid.

Zij werkt met de engelen van de wijsheid

Naam: Charoiet

In Siberië ingedaald in de nacht van 2 op 3 oktober 2011

Stroom: voortkomend uit de spirituele Stroom van de Bron:

Spirituele stroom:

God bij de mens brengen, de mens helpen te vergoddelijken= verlichten.

Stroom: voortkomend uit de materialisatie Stroom van de Bron:

Materialisatie stroom:

God in de materie brengen.

Straal: Engel van de 7e straal

Straal: Engel van de 7e straal

Kleur: goud

Kleur: kan violet, lila en licht bruin zijn

Thema’s:

integratie,

toegang tot de hogere wezens-en bewustzijnsdelen

helderheid

vernieuwend

bewustwording

zelf-verwerkelijking

vertrouwen in de schepping

onderscheidingsvermogen

wijsheid

bestendig-heid

goddelijke liefde

DEVOTIE

Thema’s :

helpt weerstanden en obstakels te overwinnen

om goed met veranderingen om te gaan

hij stimuleert daadkracht, vastberadenheid, spontaniteit en onvoorwaardelijke liefde.

Help om stress en zorgen los te laten 

hij helpt om los te komen van de negatieve invloeden van anderen

Spiritueel bevordert Charoiet inzichten, reinigt het aura en zet negatieve energie om in positieve

Lichamelijk werkt de steen krampopheffend en kalmerend

Charoiet heeft een positief effect op de bloeddruk en het hart, lever, alvleesklier,autisme en slaapproblemen

Hij stimuleert de stofwisseling

Energie;

Zacht,integrerend,verbindend,geeft gevoel van koestering door moederlijke warmte,ontspanning in situaties waarin men zich uit elkaar getrokken voelt.

Zeer liefdevolle lichtlichaam versterkende energie

Stimuleert het ontstaan van de gouden helm= het ontwaken van de caduceus en het verlichte brein van de mens.

Energie:

Daadkrachtig, vastberaden, stimulerend en liefdevol

Zeer kalmerend

Chakra: kruinchakra (7e )

Chakra: Kruinchakra (7e)

Devotie aan God-Vader-Moeder

Godbesef

Godgevoel

Godcontact

Liefde

Aan-bidding

Verering

Zuiverheid

Ont-wikkeling

Toe-wijding

Overgave

Christusbewustzijn

Christusenergie

Lichtlichaam activeren én vergroten

Engelen contact

Leven als de Verlichte Mens

Geleide meditatie met de Heilige Aartsengel Jophiël en Heilige Aardengel Charoiet en Jezus de Christus.

Ga goed zitten op je stoel, zet je voeten goed op de vloer, je handen ontspannen. Voel je verbonden met moeder aarde. Vraag je beschermengel in je aura en vraag Hem je te helpen met aarden en je te beschermen…….
Je beschermengel vraagt je : “ga je met mij mee naar het hart van het universum?”
Indien je dit wilt, ( je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen), ga je door de tachyonen laag die je helemaal ontstoort. Neem de tijd om je te laten ontstoren. Je voelt ruimte en bevrijding.
Je reist verder en nu kom je in het hart van ons universum, er stroomt deze volstrekt harmonieuze energie, de nulpuntsenergie door je heen, je bent helemaal bij jezelf met aandacht en energie, je ervaart de fantastische nabijheid van je beschermengel die machtig en krachtig is.
Nu reis je samen met jouw engel door naar de fotonenenergie gordel; de energie van de machtige Pleiaden.
Je wordt doorstroom met zuiver helder licht en liefde……………Hier ontmoet je wellicht een liefdevol buitenaards wezen van een zeer hoge liefdeshiërarchie. Luister wat dit wezen van de Pleiaden, jou te vertellen heeft en onthoud dit……

Je kosmische reis gaat nu verder, naar de speciale bestemming die vandaag de bedoeling is…..

Nu vraagt je beschermengel:” Ben je bereidt tot transformatie” (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen).
Indien Ja, snellen nu vele engelen toe, een engelenschare, om je te begeleiden.
Jouw persoonlijke engel en de engelenschare die toegestroomd is , nemen je mee met de snelheid van het licht, door vele universa naar het universum welke alle universa omvat: daar waar de Geestgod woont en de Bron haar oorsprong heeft.

Nu ben je klaar voor de ontmoeting met H. Aartsengel Jophiël en de H. Aardengel Charoiet :je gaat nu door een kristallen poort en komt in een ruimte die volledig uit Lichtenergie bestaat.
De H. Aartsengel Jophiël en de H. Aardengel Charoiet : Zij begroeten je, jij knielt voor Hun enorme macht en kracht en uitstraling.
Je hoort hun stemmen in je hoofd: “mensenkind, ben je bereidt ons aan jou te laten werken zodat je transformeren kunt van een onbewust naar waarlijk bewust mensenkind? Wij vertegenwoordigen de Hogere Wil en vragen jouw volledige overgave.”
Indien ja (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen): je wordt op een Chaorieten tafel gelegd. Jophiël staat aan jouw hoofdeinde en Charoiet staat aan jouw voeteneinde.
Zij vragen:” Ben je bereidt tot DEVOTIE, ware toewijding aan God, De Bron en het Plan voor de mensheid? Want jij mensenkind bent in diepste wezen Goddelijk en zonder jouw wil kunnen wij jou niet helpen, jij moet het echt waarlijk willen en je overgeven aan de Hogere Wil. Hier daar waar je nu bent,werkt de Geestgodsenergie, de energie van het centrum der centra, deze energie is zuiverend. Hier is enkel Goddelijke zuivere licht energie. Als wij aan je mogen werken zullen wij alles wat negatief en afwijkend is: zoals entiteiten, donkere magie tot negatieve gedachten en emoties en energieën van negatieve buitenaardsen; alles wat jouw transformatie zou kunnen saboteren in en om je heen, alles wordt dan door ons verwijderd uit jouw aura.” (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen).

Van sommige obstakels die jouw transformatie tegenhouden wordt je nu bewust, maar door overgave aan de engelen kun je ook wat onbewust voor je is: NU loslaten.
Je voelt de energie van Jophiël die aan je hoofd staat om je heen en in je stromen:
Jophiëls energie is goud van kleur, zacht, integrerend, verbindend en diep ontspannend. Een gevoel van koestering door moederlijke warmte omhult je en doordringt je……..

De energie van Charoiet die aan je voeteneind staat, stroomt ook in en om je:
Zijn energie is paars, daadkrachtig en vastberaden. Hij stimuleert je spontaniteit en je onvoorwaardelijke liefdeskracht. Hij helpt je los te laten wat en wie losgelaten dient te worden.
Aan alle chakra’s wordt gewerkt, maar vooral aan chakra 7

Je aura, JIJ ondergaat nu deze ingreep van Jophiël en Charoiet in jouw lichaam, in jouw emoties, in jouw geest en in jouw ziel………

Zij helpen je nu opstaan van de charoieten tafel.
Je lichamelijke accu, letterlijk je stofwisseling is opgeladen en je aura straalt nu gouden energie uit.

Nu vragen Jophiël en Charoiet jou:” ga met je aandacht naar je Hart, naar de stille kamer achter je hart waar jouw Godsdeel woont, de innerlijke Richter.”
Je erkent het Godsdeel in jezelf en knielt wederom eerbiedig.
Jou wordt gevraagd:”Ben je bereidt de Christusenergie toe te laten in jezelf?
Wil jij drager zijn van de energie die rechtstreeks verbonden is met het Hart van de Bron, waaruit alle leven en alle liefde stroomt in al wat geschapen is?”
Wederom dien je oprecht en volmondig zonder voorbehoud JA te zeggen.
Op dat zelfde moment zie je de vlam van het Godsvuur in je hart en dan komt Meester Jezus doe de Christus geworden is, naar jou toe. Hij neemt jouw gezicht in zijn Handen kijkt je o zo teder en o zo liefdevol aan. Hij legt zijn Hand op jouw hoofd en zegt: “Ik zegen je mijn geliefde kind. Wees vanaf nu een bewuste dienaar van de Bron en het Plan en wéét dat ik altijd bij je ben.
In de naam van de Vader en de Moeder en de Bron zijn jouw schulden zonden nu vergeven.”
Alle resterende ballast valt nu van je af, je bent nu vrij om een écht kind van God te zijn.
Vanuit het Hart van Jezus de Christus, de Zoon van God, stroomt energie naar jou en de vlam in jouw hart laait op tot een machtig vuur, tot een schitterend licht dat uit al jouw chakra’s en uit al jouw poriën straalt. Je lichtlichaam is enorm.
JE ERVAART ABSOLUTE DEVOTIE, JE TOEWIJDING AAN GOD.
Jezus vraagt je nu op te staan.
Je gaat nu staan, Jezus de Christus staat achter je, je voelt Hem tot in het diepst van jezelf.
Nu buigen H. Aartsengel Jophilë en de H. Aardengel Charoiet voor Jezus en dan buigen zijn voor jou, Zij begroeten de Christusenergie in jou. Zij erkennen jou als de dienaar van het Godsplan.
Je neemt afscheid en dankt Hen van uit het diepst van je hart.

Je wordt door jouw persoonlijke engel en de engelenschare teruggevoerd door alle universa en alle energie lagen, terug naar de aarde met de snelheid van het licht.
Neem bewust jouw licht mee terug naar de aarde en de mensen…

Nu snellen allei licht en liefdewezens toe; de eenhoorns, de dolfijnen , de trancedieren, de elfen en nimfen; alle wezens van groot tot klein komen in grote getale naar je toe en betonen jou eer door kleine geschenken in je chakra’s en aura te brengen zoals edelsteentjes, bloemetjes, kleurtjes en lintjes, sterretjes en wat al niet meer. Zo betonen zij jou eer en zo beschermen zij jouw aura tegen negativiteit zodat je aura zo licht als nu kan blijven, zodat jij de tijd krijgt deze basis van lichtwerkerschap steviger te maken.
Dankbaar ontvang je alles wat jou geschonken wordt.

Bedank alle licht en liefde wezens, van groot naar klein, van zéér machtig tot ondergeschikt en wees je bewust van jezelf in hernieuwde vorm………..

Maak je er klaar voor je ogen te openen, in jouw eigen tijd en tempo en als een nieuw mens, een lichtwerker vol devotie, deel te nemen aan het leven om je heen. Je bent weer terug op je stoel en weet weer welke dag het is en kijkt hoelaat het nu is.
Rek je eens even lekker uit zoals een poes dat doet…
Neem iets warms te drinken en geniet na terwijl je alles overdenkt wat je beleefd hebt.
————————————

WERELD ENGELEN DAG 2012

DE LAATSTE WERELD ENGELEN DAG. HET EINDE VAN DE CYCLUS VAN 2001 TOT EN MET 2012

Hier volgt informatie over wereld engelen dag 2012 die ik heb mogen doorkrijgen en doorgeven. 

Thema: DEVOTIE EN VERLICHTING!
Samenwerkingsverband: AARTSENGELEN METATRON EN JOPHIëL EN AARDENGEL CHAROIET.

Heilige Aartsengel Jophiël vrouwelijke energie
Naam betekent: schoonheid van God, God is mijn waarheid
Kleur: goud
Chakra’s: 7
Jophiël is net als Zadkiel is de Aarstengel van de 7e straal= de ultraviolette straal. Zij is de vrouwelijke complementaire energie van Zadkiël, Zij werken samen.
Jophiël helpt de mens zich te verheffen van het lagere naar het Hogere Zelf, specifiek naar devotie toe.

Heilige Aartsengel Metatron mannelijke energie, de chef van de Aartsengelen!
Kleur: wit, parelmoer of goud.
Thema’s: alomvattende liefde, volkomen bewustzijn, bewustzijnsdeuren openen, stilte, “alles is”, band met de eigen goddelijkheid.
HET KENNEN VAN DE JUISTE MAAT,niet teveel niet te weinig; balans dus.
Energie: fijnzinnig, zacht, verhelderend, zijn energie is pure alomvattende en alles en iedereen doordringende liefde.

Jophiël werkt deze tijdcyclus samen met Metatron, vrouwelijke en mannelijke energie, yin en yang, samen harmonie.

Dit gebed heb ik mogen doorkrijgen voor WED 2012:

Gebed tot de Heilige Aartsengelen Jophiël en Metatron en de Heilige Aardengel Charoiet :
HA Jophiël en Metatron en HA Charoiet schenk mij devotie en verlichting.
Help mij oprecht en doorvoeld devoot en verlicht te leven.
Laat God mijn middel en mijn doel zijn.
Want ik ben waarlijk een kind van God-Vader-Moeder,
Vol Licht, vol liefde en vol kracht.
Dank voor Uw hulp.
Zo zij het.

Aartsengelen /Serafijnen
(zij zingen eeuwig: Kodoesj, Kodoesj, Kodoesj Sabaoth (Heilig, Heilig, Heilig Heer Sabaoth)
Deze energie is de bouwsteen van het Godsplan en al wat is in het universum.
De Aartsengelen voeren de Hogere Wil uit van de Geestgod.

Cadeaus van Metatron voor de aarde:

  • Hij helpt ons om de juiste maat te vinden voor alles wat we doen

  • Hij treedt op als getuige van het goede dat we doen en de liefde die we geven

  • Hij helpt ons ons potentieel te realiseren als liefhebbende en de moeite waard de mens

  • Hij noteert onze daden in het Boek des Levens.

  • Hij heeft het vermogen om ons te helpen te kennen de ware maat der dingen.

Metatron is ook bekend als de eerste en laatste van de Aartsengelen en wordt afwisselend de Kanselier van de Hemel, de Engel des Verbonds en de Koning van de Engelen.
Zijn hemelse functie is het toezicht op de registratie van al onze daden in het Boek des Levens.
Hij is belast met het ondersteunen menselijk leven en fungeert als brug tussen het goddelijke en de mensheid.
We kunnen om raad van hem door hem te vragen om ons te helpen de juiste maat te vinden voor elke actie die we in ons leven.
Op een bepaald niveau betekent dit helpt ons de balans tussen wat we geven en wat wij houden voor onszelf.
Dit stelt ons in staat om goed gedefinieerde grenzen te houden en zodoende een duidelijk gevoel van eigenwaarde, dus noodzakelijk als we willen slagen in het vervullen van onze potentieel binnen de wereld van vorm.

Metatron kan ons helpen vinden van de juiste maat in de liefde, werk en recreatie, zodat we leven evenwichtig, gezond leven, rijk aan harmonie en sereniteit. Hij zal ook een getuige van het goede dat we doen, misschien die daden van liefde of vriendelijkheid niet herkend door anderen. Hij kan ons ook helpen als wij hebben inspanning en zwoegen in het maken van iets werk, wat het ook is: het kan van alles zijn van het proberen om een relatie te laten werken, het verliezen van gewicht, of het opgeven van een verslavende of schadelijke gewoonte, om het gooien van onszelf volledig in een oorzaak of team inspanning.

We kunnen bidden om de Aartsengel Metatron om onze inspanningen te begeleiden en ons te helpen de juiste maat te vinden voor onze productie en activiteiten. We kunnen vragen Metatron in onze meditatie om ons te helpen om te weten wanneer ‘genoeg is genoeg’, of wanneer we meer moeten doen voor onszelf of anderen.

Wanneer u het gevoel heeft, dat u hulp nodig hebt van uw engelen, dan kunt u altijd een beroep doen op Aartsengel Metatron.
Hij is zuiver licht, Metatron is een grote spirituele leraar die is.
Metatron staat bekend als de engel van het leven.
Hij bewaakt de Boom des Levens en schrijft de goede daden mensen op aarde, maar ook wat er gebeurt in de hemel, in het Boek des Levens (die ook bekend staat als de akasha-archief).
Mensen vragen soms om hulp van Metatron om hun persoonlijke spirituele kracht te ontdekken en te leren hoe het te gebruiken om eer te brengen aan God en de wereld een betere plek te maken.

De Heilige Aartsengel Jophiël

Vrouwelijke energie

Heilige Aartsengel Metatron

Mannelijke energie/ de chef van de Aartsengelen

(één van de 2 Engelen die ooit mens is geweest!).

Drempel tussen gevormde en niet-gevormde.

Naam: Jophiël

Betekent: schoonheid van God,God is mijn waarheid.

Zij werkt met de engelen van de wijsheid

Naam: Metatron

Betekent: de maatnemer, de schrijver van het levensboek, de lichtlichaam beheerder.

Hij is de chef van alle aartsengelen.

Hij is de bewaarder van het levensboek en de levensboom en de middelaar tussen God en de mens.

Stroom: voortkomend uit de spirituele Stroom van de Bron

Stroom: voortkomend uit de spirituele Stroom van de Bron: hij is opgestegen als mens tot de president van de hemelen, Hij stuurt de Aartsengelen aan de mens te helpen verlicht te worden.

Straal: Engel van de 7e straal

Straal: Engel van alle stralen

Kleur: goud

Kleur: goud, wit en paarlemoer

Thema’s:

integratie,

toegang tot de hogere wezens-en bewustzijnsdelen

helderheid

vernieuwend

bewustwording

zelf-verwerkelijking

vertrouwen in de schepping

onderscheidingsvermogen

wijsheid

bestendig-heid

goddelijke liefde

Devotie en verlichting

Thema’s:

verlichting van de mens 

de juiste maat

devotie en Verlichting

de activering en integratie in het brein van de mens van de frontale voorkwab, waardoor buitenzintuiglijke vermogens geactiveerd worden en wij verlichting kunnen ervaren

alomvattende liefde,

volkomen bewustzijn,

bewustzijnsdeuren openen,

stilte, “alles is”,

band met de eigen goddelijkheid

Energie:

zacht,integrerend, verbindend, geeft gevoel van koestering door moederlijke warmte, ontspanning in situaties waarin men zich uit elkaar getrokken voelt.

Zeer liefdevolle lichtlichaam versterkende energie

Stimuleert het ontstaan van de gouden helm= het ontwaken van de caduceus en het verlichte brein van de mens.

Energie:

fijnzinnig, zacht, krachtig verhelderend, Hij is pure alomvattende liefde.

Zeer stimulerende en liefdevolle lichtlichaam versterkende energie

Stimuleert het ontstaan van de gouden helm= het ontwaken van de caduceus en het verlichte brein van de mens.

Chakra: kruinchakra (7e)

Chakra: Kruinchakra (7e) en met deze WED sterk ook het 6e chakra (3e oog)

Geleide meditatie met de Heilige Aartsengelen Metatron en Jophiël en Heilige Aardengel Chaoriet en Jezus de Christus.

Ga goed zitten op je stoel, zet je voeten goed op de vloer, je handen ontspannen.
Voel je verbonden met moeder aarde.
Vraag je beschermengel in je aura en vraag Hem je te helpen met aarden en je te beschermen …
Je beschermengel vraagt je : “ga je met mij mee naar het hart van het universum?” Indien je dit wilt, ( je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen), ga je door de tachyonen laag die je helemaal ontstoort. Neem de tijd om je te laten ontstoren. Je voelt ruimte en bevrijding … Je reist verder en nu kom je in het hart van ons universum, er stroomt deze volstrekt harmonieuze energie, de nulpuntsenergie door je heen, je bent helemaal bij jezelf met aandacht en energie, je ervaart de fantastische nabijheid van je beschermengel die machtig en krachtig is.

Nu reis je samen met jouw engel door naar de fotonenenergie gordel; de energie van de machtige Plejaden. Je wordt doorstroomt met zuiver helder licht en liefde …
Hier ontmoet je wellicht een liefdevol buitenaards wezen van een zeer hoge liefdeshiërarchie. Luister wat dit wezen van de Plejaden, jou te vertellen heeft en onthoud dit … Je kosmische reis gaat nu verder, naar de speciale bestemming die vandaag de bedoeling is..

Nu vraagt je beschermengel:” Ben je bereidt tot transformatie” (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen). Indien Ja, snellen nu vele engelen toe, een engelenschare, om je te begeleiden. Jouw persoonlijke engel en de engelenschare die toegestroomd is , nemen je mee met de snelheid van het licht, door vele universa naar het universum welke alle universa omvat: daar waar de Geestgod woont en de Bron haar oorsprong heeft. Naar het Paradijs.

Je staat voor een poort van schitterende kristallen en je ontmoet een bijzondere wachter-engel. Zijn naam is Ramiël en hij zegt: Ik ben de Engel van de Herkansing en van de Donder.
Hierin heb jij schromelijk gefaald in het afgelopen jaar .(luister naar wat hij zegt) Erken je je falen, neem je de verantwoordelijkheid voor je verstoten tegen de Goddelijke Wetten? Heb je oprecht spijt? (als jij tot in jouw diepst oprecht bent en spijt hebt en ja kunt zeggen) dan zegt Ramiël: “jij krijgt vandaag een nieuwe kans en als je wilt help ik jou om niet meer te falen en te zondigen, maar om succesvol te zijn als dienaar van God.
Als je met mij een verbond aangaat, zal ik je met mijn lichtzwaard op je vingers tikken om je op het juiste pad te houden. Wil je dat? Geef je gedachten, je handen en voeten aan mij en ik zal je helpen.” Als je dit wilt dien je wederom JA te zeggen.

Je gaat nu samen met jouw Beschermengel door de kristallen poort en komt in een ruimte die volledig uit Lichtenergie bestaat. Hier ontmoet jij de lieflijke Aartsengel Jophiël en de Machtige Aartsengel Metatron. Zij verwelkomen jou en jij knielt voor Hun enorme macht en kracht en uitstraling.

Je hoort hun stemmen in je hoofd: “mensenkind, ben je bereidt ons aan jou te laten werken zodat je transformeren kunt van een onbewust naar waarlijk bewust mensenkind?
Wij vertegenwoordigen de Hogere Wil en vragen jouw volledige overgave.”
Indien ja (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen): wordt je op een Chaorieten tafel gelegd.
Metatron staat aan je hoofd en Jophiël aan je voeten.
Jouw beschermengel knielt naast de tafel. De energie van de chaorieten tafel vult je lichaam. De energie van Metatron stroomt in jou via je hoofd en de energie van Jophiël stroomt binnen via je voeten.

Zij vragen:” Ben je bereidt tot DEVOTIE en VERLICHTING, ware toewijding aan God, De Bron en het Godsplan voor de mensheid?
Want jij mensenkind bent in diepste wezen Goddelijk en zonder jouw wil kunnen wij jou niet helpen, jij moet het echt waarlijk willen en je overgeven aan de Hogere Wil.
Hier daar waar je nu bent, werkt de Geestgods-energie, de energie van het centrum der centra, deze energie is zuiverend.
Hier is enkel Goddelijke zuivere licht energie.
Als wij aan je mogen werken, zullen wij alles wat negatief en afwijkend is: zoals entiteiten, donkere magie tot negatieve gedachten en emoties en energieën van negatieve buitenaardsen; alles wat jouw transformatie zou kunnen saboteren in en om je heen, alles wordt dan door ons verwijderd uit jouw aura.” (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen).

Van sommige obstakels die jouw transformatie tegenhouden wordt je nu bewust, maar door overgave aan de engelen kun je ook wat onbewust voor je is: NU loslaten.
Je voelt de energieën van Metatron en Jophiël in je stromen: Metatrons energie is goud, wit en paarlemoer van kleur, krachtig en fijnzinnig, zacht, verhelderend, Hij is pure alomvattende liefde.
Jophiëls energie is goud van kleur, zacht, integrerend, verbindend en diep ontspannend. Een gevoel van koestering door moederlijke warmte omhult je en doordringt je ….

De energie van Chaoriet stroomt ook in en om je: Deze energie is paars, daadkrachtig en vastberaden. Hij stimuleert je spontaniteit en je onvoorwaardelijke liefdeskracht. Hij helpt je los te laten wat en wie losgelaten dient te worden. Aan alle chakra’s wordt gewerkt, maar vooral aan chakra 6 en 7

Er vindt een verschuiving plaats in je hoofd, delen van je hersenen die met buitenzintuiglijkheid te maken hebben worden actief.
Centra die met verlichting te maken hebben worden geactiveerd in de mate waarin jij dit nu aankunt …
Dan is het klaar, de transformatie van je hoofd en van je lijf is klaar.
Zij helpen je nu opstaan van de chaorieten tafel. Je lichamelijke accu, letterlijk je stofwisseling is opgeladen en je aura straalt nu gouden energie uit.

Nu vragen Metatron en Jophiël : ” ga met je aandacht naar je Hart, naar de stille kamer achter je hart waar jouw Godsdeel woont.”
Je erkent het Godsdeel in jezelf en knielt wederom eerbiedig.
Jou wordt gevraagt: “Ben je bereidt de Christusenergie toe te laten in jezelf?
Wil jij drager zijn van de energie die rechtstreeks verbonden is met het Hart van de Bron, waaruit alle leven en alle liefde stroomt in al wat geschapen is?” Wederom dien je oprecht en volmondig zonder voorbehoud JA te zeggen.
Op dat zelfde moment zie je de vlam van het Godsvuur in je hart en dan komt Meester Jezus die de Christus geworden is, naar jou toe.
Hij neemt jouw gezicht in zijn Handen kijkt je o zo teder en o zo liefdevol aan.
Hij legt zijn Hand op jouw HART en zegt: “Ik zegen je mijn geliefde kind. Wees vanaf nu een bewuste dienaar van God en w��t en voel dat ik altijd bij je ben. In de naam van de Vader en de Moeder zijn jouw schulden en zonden nu vergeven.”
Alle resterende ballast valt nu van je af, je bent nu vrij om een écht kind van God te zijn.
Vanuit het Hart van Jezus de Christus, de Paradijs Zoon van God, stroomt energie naar jou en de vlam in jouw hart laait op tot een machtig vuur, tot een schitterend licht dat uit al jouw chakra’s en uit al jouw poriën straalt. Je lichtlichaam is enorm.

JE ERVAART ABSOLUTE DEVOTIE, JE TOEWIJDING AAN GOD.
Jezus vraagt je nu op te staan. Je gaat nu staan, Jezus de Christus staat achter je, je voelt Hem tot in het diepst van jezelf. Nu buigen H. Aartsengel Metatron en Jophiël voor Jezus en dan buigen zijn voor jou; Zij groeten de Christusenergie in jou.
Zij erkennen jou als de dienaar en uitvoerder van het Godsplan.

Je dankt Hen van uit het diepst van je hart.

Je wordt door jouw persoonlijke engel en de engelenschare teruggevoerd door het universum en alle energie lagen, terug naar de aarde met de snelheid van het licht. Neem bewust jouw licht mee terug naar de aarde en de mensen.

Nu snelt het natuurvolk toe; de eenhoorns, de dolfijnen , de trancedieren, de elfen en nimfen; alle wezens van groot tot klein komen in grote getale naar je toe en betonen jou eer door kleine geschenken in je chakra’s en aura te brengen zoals edelsteentjes, bloemetjes, kleurtjes en lintjes, sterretjes en wat al niet meer. Zo betonen zij jou eer en zo beschermen zij jouw aura tegen negativiteit zodat je aura zo licht als nu kan blijven, zodat jij de tijd krijgt deze basis van lichtwerkerschap steviger te maken. Dankbaar ontvang je alles wat jou geschonken wordt.

Bedank alle licht en liefde wezens, van groot naar klein, van zéér machtig tot ondergeschikt en wees je bewust van jezelf in hernieuwde vorm …

Maak je er klaar voor je ogen te openen, in jouw eigen tijd en tempo en als een nieuw mens, een lichtwerker vol devotie, de meer verlichte verantwoordelijk mens, om deel te nemen aan het leven om je heen.
Je bent weer terug op je stoel. Rek je eens even lekker uit zoals een poes dat doet.
Neem iets warms te drinken en geniet na terwijl je alles overdenkt wat je beleefd hebt. Schrijf het op!
———————————